วันพุธ ที่ 8 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

โรงพยาบาลอุทัยธานี จัดกิจกรรมโครงการ 1 วัด 1 โรงพยาบาลวันวิสาขบูชา ให้ความรู้ด้านสุขภาพกับพระสงฆ์ ถวายเทียนธูปไร้ควัน ห่างไกลโรคปอด 

โรงพยาบาลอุทัยธานี จ

Read more

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ในการส่งต่อผู้ป่วยในพื้นที่เกาะจังหวัดสตูลและการพัฒนาศูนย์บริการสุขภาพท่าเรือท่องเที่ยวปากบารา

พิธีลงนามบันทึกข้อตก

Read more

กระบี่เตรียมจัดงานอ่าวนางบีทมิวสิคเฟสติวัล (Ao Nang Beat Music Festival) เพื่อกระตุ้นตลาดท่องเที่ยวในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยวหรือ Green Season

กระบี่เตรียมจัดงานอ่

Read more

ลำปาง // จัดอบรมโครงการสร้างองค์ความรู้ สร้างคน สร้างงานแก่ครอบครัวกำลังพลกองทัพบกที่ทุพพลภาพในความดูแลของสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๓

เมื่อวันที่ ๓๑ พ.ค.๖

Read more

จังหวัดลำปาง // เปิดโครงการ “สร้างองค์ความรู้ สร้างคน สร้างงาน แก่ครอบครัวกำลังพลกองทัพบกที่ทุพพลภาพในความดูและของสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๓”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่

Read more

“ ตามรอยที่พ่อเริ่ม ปรัชญาเศรษฐกิจสร้างโลกที่พอเพียง ” กองทัพภาคที่ 3 นำ คณะกองทัพเมียนมา เยี่ยมชมโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ 3 The 1st Thailand – Myanmar Military Cultural Exchange

“ ตามรอยที่พ่อเริ่ม

Read more

จังหวัดพิจิตร // ผู้บัญชาการ กองบัญชาการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิจิตร ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีการประกอบพิธีกรรมการไหว้ครูลิเก

เมื่อวันที่ 31 พ.ค.6

Read more

“ กระชับแน่นแฟ้น..วัฒนธรรม 2 ชาติ ” แม่ทัพภาคที่ 3 …รับชมการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมทางทหาร ไทย – เมียนมา เติมเต็มความสัมพันธ์ในทุกมิติ… The 1st Thailand – Myanmar Military Cultural Exchange

“ กระชับแน่นแฟ้น..วั

Read more