วันอังคาร ที่ 26 เดือนกรกฎาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ลำปาง // จัดอบรมโครงการสร้างองค์ความรู้ สร้างคน สร้างงานแก่ครอบครัวกำลังพลกองทัพบกที่ทุพพลภาพในความดูแลของสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๓

เมื่อวันที่ ๓๑ พ.ค.๖๑,๐๘๓๐ มทบ.๓๘ โดยคุณสุพัตรา ศรีสว่าง ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.มทบ.๓๘ ได้มอบหมายให้แม่บ้าน ทบ.มทบ.๓๘ ร่วมกับพยาบาล รพ.ค่ายสุริยพงษ์ จำนวน ๔ คน ร่วมการอบรมโครงการสร้างองค์ความรู้ สร้างคน สร้างงานแก่ครอบครัวกำลังพลกองทัพบกที่ทุพพลภาพในความดูแลของสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๓ โดยมีคุณสุภาพ สิริบรรสพ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.๓ เป็นประธานพิธีเปิดอบรมฯ ณ โรงแรมบุษย์น้ำทอง อ.เมือง จว.ล.ป. มีผู้ร่วมอบรม จำนวน ๑๕๐ คน

%d bloggers like this: