กกล.รส.จว.ล.พ. โดย ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.7 พัน.2) จัดกำลังพล ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง อ.บ้านโฮ่ง, สภ.บ้านโฮ่ง และ จนท.สาธารณสุข อ.บ้านโฮ่ง ทำการตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดในร่างกายของ นร.รร.พระปริยธรรมพระเจ้าตนหลวง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 6 ณ วัดพระเจ้าตนหลวง

เมื่อ 24 ส.ค.61, 0900 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.7 พัน.2) จัดกำลังพล ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง อ.บ้านโฮ่ง, สภ.บ้านโฮ่ง และ จนท.สาธารณสุข อ.บ้านโฮ่ง ทำการตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดในร่างกายของ นร.รร.พระปริยธรรมพระเจ้าตนหลวง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 6 ณ วัดพระเจ้าตนหลวง ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จว.ล.พ. เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันไม่ให้ นร. ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมี นร.รร.พระปริยธรรมพระเจ้าตนหลวง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 6 จำนวน 74 องค์ มาทำการตรวจปัสสาวะฯ จำนวน 73 รูป, ไม่มาทำการตรวจฯ จำนวน 1 รูป ผลการปฎิบัติฯ ตรวจไม่พบสารเสพติดในร่างกายของ นร. แต่อย่างใด