กกล.รส.จว.ล.พ. โดย พ.ท.อัศนัย เมืองมูล หน.ฝกร.กกล.รส.จว.ล.พ. ร่วมกับ ท่าน เหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำ จว.ช.ม. พร้อมคณะฯ, หน.ส่วนราชการ จว.ล.พ., ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “มหกรรมลำไย เกษตรปลอดภัย ของดีลำพูน ปี 2561”

เมื่อ 24 ส.ค.61, 1800 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย พ.ท.อัศนัย เมืองมูล หน.ฝกร.กกล.รส.จว.ล.พ. ร่วมกับ ท่าน เหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำ จว.ช.ม. พร้อมคณะฯ, หน.ส่วนราชการ จว.ล.พ., ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “มหกรรมลำไย เกษตรปลอดภัย ของดีลำพูน ปี 2561”

ในห้วงระหว่างวันที่ 24 – 31 ส.ค.61 ณ บริเวณเวทีกลาง ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขาม ต.ในเมือง อ.เมือง จว.ล.พ. เพื่อส่งเสริมและเพิ่มช่องการจำหน่ายลำไยคุณภาพ และเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จว.ล.พ. ซึ่งภายในงานจะมีการจำหน่ายผลผลิตลำไยสดคุณภาพ , ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากลำไย, การประกวดลำไย ๒ สายพันธุ์ / ลำไยพวงโต / มะพร้าวน้ำหอม / กล้วยน้ำว้า / ลำไยอบแห้งสีทอง /ลำไยอบแห้งเปลือก / การทำขนมจากลำไย / การสาธิตการจัดสวนพืชผักสวนครัว, การแสดงนิทรรศการทำเกษตรโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “ สานต่อที่พ่อทำ ” ส่วนบริเวณโดยรอบงานฯ จะมีการจัด , ถนนคนเดิน ตลาดประชารัฐ วิถีไทย วิถีลำพูน โดยมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอป ของดี 8 อำเภอ ผลิตภัณฑ์ชุมชนของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวได้รู้จัก จว.ล.พ. ซึ่งเป็นเมืองวัฒนธรรม เมืองลำไย เมืองแห่งความสุข กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผวจ.ล.พ. เป็นประธานฯ มีผู้เข้าร่วมงานฯ ประมาณ 1,000 คน