เจ้าคณะ. ภาค 11. พิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถ. วัดอัมพวัน ต.อุ่มเม่า อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

เจ้าคณะ. ภาค 11. พิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถ. วัดอัมพวัน ต.อุ่มเม่า อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด


วันนี้(24ส.ค.61) เวลา13.00 น.พระธรรมเจดีย์ เจ้าคณะ ภาค11. วัดทองนพคุณ กรุงเทพมหานคร ,พระเทพภาวนาวิกรม. เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ,พระเทพปริยัตยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์,พระราชสีมาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา,พระศรีวิสุทธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์
พร้อมด้วย ศิษย์ยานุศิษย์ ์ ชาวบ้านและผู้มีจิตศรัทธาได้มาร่วมวางศิลาฤกษ์อุโบสถ วัดอัมพวัน. บ้านบะยาว ต.อุมเม่า อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
เสร็จพิธี พระธรรมเจดีย์ เจ้าคณะ ภาค 11 ได้นำเครื่องเซ่นไหว้บวงสรว , วัตถุมงคล งมามอบให้เจ้าภาพฝ่ายฆารวาส ตลอดจนชาวบ้านที่มาร่วมงานอย่างคับคั่ง