ปราจีนบุรี สถานการณ์ น้ำชุมชนตลาดเก่าเหือดคาดเข้าสู่ภาวะปกติเย็นนี้!!

ปราจีนบุรี สถานการณ์
น้ำชุมชนตลาดเก่าเหือดคาดเข้าสู่ภาวะปกติเย็นนี้!!

สถานการณ์น้ำท่วมที่ชุม
ชนตลาดเก่ากบินทร์บุรี
น้ำลดเกือบหมดแล้วคง
เหลือที่ลุ่มต่ำท้ายสุดที่มี
น้ำเอ่ออยู่ราว15 ซม.มี
ระยะทาง 30 เมตร และช่วงกลางชุมชนยาว 40-50 เมตร ซึ่งมีระดับน้ำสูง 15 ซม.ชาวบ้านต่างพากันเก็บกวาดและทำความสะอาดบ้านเรือนกันแล้วนางกัญญา ทวีเกียรติสกุล ชาวชุม
ชนตลาดเก่าเล่าว่าน้ำลดลงเมื่อวานนี้แค่ข้ามคืนน้ำได้ลดลงอย่างรวดเร็วทุกคนดีใจ แม้ว่าน้ำท่วมบ้านเรือนถือเป็นเรื่องปกติเพราะชินแล้วกับชีวิตริมแม่น้ำ ที่โรง
เรียนวัดใหม่ท่าพาณิชย์
(เทศบาล2) ที่ถูกน้ำเอ่อ
ท่วมเมื่อต้นกลางอาทิตย์
ที่ผ่านมาวันนี้น้ำลดลงมากแล้ว คงคงเหลือน้ำที่ขังอยู่ในใต้ถุนอาคาร
เรียน 10-15 ซม.2 จุด
เท่านั้น ซึ่งคุณครูท่าน
หนึ่งกล่าวว่าน้ำเอ่อท่วม
เมื่อกลางอาทิตย์อาทิตย์
ที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้
สั่งปิดเมื่อปลายเดือนที่
ผ่านมา ซึ่งจะเปิดในวันเรียนในวันนี้ 8 กย.ที่จะ
ถึงนี้ โรงเรียนวัดรัตนโชติการาม(เพ็ชรเอิม) นางปราณี น้อยหาด รก.ผอ.กล่าวว่า น้ำได้หลากท่วมเมื่อวันที่ 27-
28 ที่ผ่านมาซึ่งมีแนวโน้มมีระดับสูงขึ้นจึงสั่งปิดโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยของเด็ก
นักเรียน วันนี้คณะครูได้ออกมาช่วยกันทำความสะอาดพื้นอาคารเด็กเล็กก่อนวัยเรียนพรุ่งนี้จะทำการเรียนการสอนตามปกติ…

 

ภาพ/ข่าว:ทองสุข
สิงห์พิมพ์ ผู้สื่อข่าวประ
จำจังหวัดปราจีนบุรี/รายงาน…