ศูนย์ข้อมูลสาธารณภัย ปภ ได้รับรายงานจาก สพฉ และ ปภ จ.น่าน เหตุเรือพายของ มทบ.38 ล่มขณะฝึกซ้อม ที่สะพานบ้านน้ำต้วน เขต อ.ภูเพียง จำนวนฝีพาย 49 นาย ขึ้นจากน้ำได้ 47 ราย สูญหายจำนวน 2 ราย

ศูนย์ข้อมูลสาธารณภัย ปภ ได้รับรายงานจาก สพฉ และ ปภ จ.น่าน เหตุเรือพายของ มทบ.38 ล่มขณะฝึกซ้อม ที่สะพานบ้านน้ำต้วน เขต อ.ภูเพียง จำนวนฝีพาย 49 นาย ขึ้นจากน้ำได้ 47 ราย สูญหายจำนวน 2 ราย

เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ศูนย์ข้อมูลสาธารณภัย ปภ ได้รับรายงานจาก สพฉ และ ปภ จ.น่าน เหตุเรือพายของ มทบ.38 ล่มขณะฝึกซ้อม ที่สะพานบ้านน้ำต้วน เขต อ.ภูเพียง จำนวนฝีพาย 49 นาย ขึ้นจากน้ำได้ 47 ราย สูญหายจำนวน 2 ราย ขณะนี้ อยุ่ระหว่างการค้นหา / ห้อง 61

 

%d bloggers like this: