ชาวหนองบัวยื่นหนังสือค้านโรงไฟฟ้าขยะให้ คสช. ยอมสลายการชุมนุม

ชาวหนองบัวยื่นหนังสือค้านโรงไฟฟ้าขยะให้ คสช. ยอมสลายการชุมนุม

นครสวรรค์ / ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีฝ่ายปกครองและความมั่นคง จังหวัดนครสวรรค์ เจรจาชาวบ้านอำเภอหนองบัวต่อต้านโรงไฟฟ้าขยะ นานกว่า ๔ ชั่วโมง พล.ต.สุพจน์ บูรณจารี ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่า การเจรจาครั้งนี้เงื่อนไงคือชาวบ้านต้องการให้ทางโรงงานยุติการก่อสร้างโรงๆฟฟ้าขยะทันที แต่ปรากฏว่าทางบริษัทไม่ยินยอมตามประสงค์ชาวบ้าน ซึ่งส่วนราชการจึงเป็นคนกลางในการเจรจาให้โรงไฟฟ้ายุติการก่อสร้างเป็นเวลานาน 3 วัน ครั้งแต่วันที่ 5 ถึงวันที่ 7 กันยายน 2561 พร้อมให้ทางจังหวัดตั้งคณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทนทุกภาคส่วน ศึกษาปัญหาอุปสรรค์นำมาเสนอทางออกอีกครั้ง ซึ่งชาบ้านยินยอมและพอใจรับข้อเสนอนี้ ทั้งนี้ทางบริษัทผู้ก่อสร้างก็ยนยอมด้วย
ต่อมานางเรียมวิไล เรืองธีรวงศา และ นายสมชาย มานะกิจศิริสุทธิ ผู้แทนชาวบ้านได้มอบเอกสารหลักฐานการคัดค้านโครงการดังกล่าวเสนอให้ คสช.ทราบ ซึ่งทางผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับหนังสือดังกล่าวและรับปากจำนำส่งให้ คสช.ทราบทันที ชาวบ้านปรบมือพอใจยอมสลายการชุมนุม

กณต ทาทิพย์ รายงาน
///////////////