ปราจีนบุรี สถานการณ์ น้ำป่าไหลหลากท่วมพื้น ที่ อ.ประจันตคามยังคงน่าห่วง!!

ปราจีนบุรี สถานการณ์ น้ำป่าไหลหลากท่วมพื้น ที่ อ.ประจันตคามยังคงน่าห่วง!!

ปราจีนบุรี สถานการณ์
น้ำป่าไหลหลากท่วมพื้น
ที่ อ.ประจันตคามยังคงน่าห่วง!!

จากกรณีที่เกิดน้ำป่าไหลหลากท่วมบ้านโคก
กรวดช่วงกลางดึกที่ผ่านมา สถานการณ์ล่าสุด
ขณะนี้ยังคงมีน้ำเพิ่มขึ้นหลายพื้นที่ใน ต.โพธิงาม ต.บุฝ้าย และต.
หนองแก้ว เมื่อเวลา 08.
00-10.00น.ที่ผ่านมาน้ำ
ได้หลากท่วมบ้านประ
เถท ต.โพธิงามหลาย
หมู่บ้าน รร.วัดประเถท
โรงเรียนสั่งปิดกระทัน
หันเนื่องจากน้ำป่าหลาก
ท่วมพื้นโรงเรียน และท่วมบ้านเรือนประชาชน
มากกว่า 30 หลังคาเรือน
ประชาชนเร่งขนย้ายของหนีน้ำขึ้นที่สูงจ้าละหวั่น นางอนงค์ สว่างแก้ว ชาวหนองแก้วกล่าว
ว่าน้ำท่วมเร็วมากเก็บของหนีแทบไม่ทัน และ
น้ำยังคงเพิ่มระดับขึ้น
เรื่อยๆ โดยน้ำท่วมถนน
ทางเข้าบ้านประเถทสูง
20-25 ซม.ระยะทางยาว
100 เมตร สองจุด เจ้าหน้าที่อบต.กู้ภัยร่วมกัน
ช่วยเหลือประชาชนเต็มที่ เวลาต่อมานาย
ชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล นายอำเภอประ
จันตคามสั่งการให้นาย
ธงชัย บุตรวงศ์ ปลัด
อำเภออาวุโส ลงพื้นที่
สำรวจน้ำท่วมในพื้นที่และรายงานให้ทราบโดยด่วน ปัจจัยหลักที่
น้ำป่าไหลหลากท่วมครั้งนี้มาจากฝ่ายส่งน้ำและ
บำรุงรักษาที่ 2 โครงการ
แม่น้ำประจันตคาม
ต.บุฝ้ายได้ทำการเปิด
ประตูระบายน้ำออกทั้ง
3 บานประตูเนื่องจากในตัวฝ่ายมีน้ำเกินการเก็กักน้ำไว้จึงจำเป็นต้อง
ระบายน้ำออกโดยเร็ว
เพื่อป้องกันความเสียหายในตัวฝาย นาย
สุณัฐพงษ์ สุขสุมาร เจ้า
หน้าที่โครงการฯกล่าวว่า
เมื่อคืนฝนตกหนักทำให้น้ำจากเทือกเขาใหญ่ไหลเข้าฝายเป็นจำนวนมากจึงจำเป็นต้องเปิดประตูระบายน้ำออกทั้ง 3 ประตูระบายน้ำคาดว่าเย็นนี้จะลดการระบายน้ำออกระดับปกติ…

 

ภาพ/ข่าว:ทองสุข
สิงห์พิมพ์ ผู้สื่อข่าวประ
จำจังหวัดปราจีนบุรี/รายงาน…

%d bloggers like this: