อบต.บ้านโคก บูรณาการ ธกส.-กฟภ. เปิดโครงการฝายชะลอน้ำจากเสาไฟฟ้า

อบต.บ้านโคก บูรณาการ ธกส.-กฟภ. เปิดโครงการฝายชะลอน้ำจากเสาไฟฟ้า

ที่บ้านไร่อ้อย หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ นายเอกชัย ศักดิ์ทัศนา รองผู้ว่าการการไฟฟ้าภาค 1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝายชะลอน้ำ โดยมีนายจตุธรรม เรืองจุติโพธิ์พาน ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ)จังหวัดลพบุรี ผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หัวหน้าหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาคเอกชนเข้าร่วมในพิธี และว่าที่ร้อยโทณัฐพงศ์ พรพฤฒิพันธุ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก กล่าวต้อนรับ โครงการฝายชะลอน้ำแห่งนี้ได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก สนับสนุนเครื่องจักรในการก่อสร้าง และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สนับสนุนงบประมาณโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ นำเสาไฟฟ้า เสาตอม่อ คอนคอนกรีตที่ไม่ได้ใช้งานแล้วนำมาก่อสร้างฝาย เนื่องจากมีความแข็งแรงทนทานต่อการกัดเซาะของน้ำในฤดูน้ำหลาก ซึ่งฝายแห่งนี้จะช่วยกักเก็บน้ำไว้ให้พี่น้องชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ซึ่งมีพื้นที่เกษตรกรรม 1,300 ไร่ โดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้งเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ถึง 800 หลังคาเรือน อีกทั้งยังช่วยปรับสมดุลทางธรรมชาติให้กับแหล่งน้ำ อันจะนำไปสู่ระบบนิเวศที่สมบูรณ์ต่อไป

มนสิชา คล้านแก้ว เพชรบูรณ์