ฝ่ายปกครอง กำนันผู้ใหญ่บ้าน อส.อำเภอบางกรวย เข้มแข็งได้ร่วมมือร่วมใจพนึกกำลังเอาใจใส่ดูแลความปลอดภัยในทรัพย์สินของประชาชนในเวลากลางคืน

ฝ่ายปกครอง กำนันผู้ใหญ่บ้าน อส.อำเภอบางกรวย เข้มแข็งได้ร่วมมือร่วมใจพนึกกำลังเอาใจใส่ดูแลความปลอดภัยในทรัพย์สินของประชาชนในเวลากลางคืน


เมื่อเวลา 21.00 น.วันที่ 7 กันยายน 2561
นายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอ/ผอ.ศป.ปส.อ.บางกรวย เป็นประธานปล่อยแถวมอบนโยบายโครงการตู้ขาวแก่ชปต.มหาสวัสดิ์ และ ชปต.บางคูเวียง ซึ่ง
ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล พร้อมด้วยสมาชิก อส.อ.บางกรวย ณ บริเวณวัดหูช้าง ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย
โดยตั้งจุดตรวจและออกตรวจตามโครงการตู้ขาวของจังหวัดนนทบุรี เน้นการเฝ้าระวังเหตุอาชญากรรม ลักขโมย ยาเสพติด บริเวณห้างสรรพสินค้า วัด โรงเรียน รพ.สต. ร้านสะดวกซื้อ และจุดเสี่ยง เพื่อความสะดวกปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ตามนโยบายนนทบุรี 4.0 : ด้านความปลอดภัย เพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ “กินอิ่ม นอนหลับ” พร้อมทั้งได้ว่ากล่าวตักเตือนกลุ่มบุคคลที่นั่งดื่มเหล้าแล้วส่งเสียงดังนบกวนผู้อื่นอีกด้วย
นายสุเทพ ต่ายจันทร์ ในฐานะประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน กล่าวว่า
ตนในฐานะที่เป็นกำนันและเป็นประธานกำนันผู้ใหญ่บ้าน
ตั่งแต่ตนเข้ามารับตำแหน่งเป็นกำนันตนจะนำกำนันผู้ใหญ่
บ้านออกตรวจตราเสมอมาไม่เคยขาด สิ่งที่ตนเองทำมาแบบนี้ก็เพื่อทดแทนที่พี่น้องประชาชนได้
เลือกตนเองเข้ามาเป็นกำนัน และทุกวันๆจะออกตรวจตรา
ดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรตนจะ
เข้าไปพบและไปแก้ปัญหาให้ตลอด ขนาดหมาเห่าชาวบ้านยังแจ้งมาให้ตนลงไปดู ดึกแค่ไหนตนก็ไป

สมัย นิกูลรัมย์ จ.นนทบุรี