กอ.รมน.จว.พิจิตร นำคณะเครือข่ายชาวนาฯข้าวพระราชทานและกลุ่มเกษตรกร earth safe Phichit เดินทางไปศึกษาดูงานการปลูกหน่อไม้ฝรั่งอินทรีย์ ณ “บ้านสวนสุขใจ”

เมื่อ 080900 ก.ย.61 กอ.รมน.จว.พิจิตร นำคณะเครือข่ายชาวนาฯข้าวพระราชทานและกลุ่มเกษตรกร earth safe Phichit เดินทางไปศึกษาดูงานการปลูกหน่อไม้ฝรั่งอินทรีย์ ณ “บ้านสวนสุขใจ” โดยมีคุณสุทธิพงษ์ ยิ่งสูง เป็นวิทยากร เพื่อนำมาขยายผล และสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ จ.พิจิตร ต่อไป