ร้อยเอ็ด สว่างไสวแดนพุทธคุณ๚!!!๛วัดโนนสะอาด ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จัดพิธีอธิษฐานจิต พุทธาภิเษก วัตถุมงคล รุ่นทรัพย์นาคา ๖๒ ๚๚๛

ร้อยเอ็ด สว่างไสวแดนพุทธคุณ๚!!!๛วัดโนนสะอาด ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จัดพิธีอธิษฐานจิต พุทธาภิเษก วัตถุมงคล รุ่นทรัพย์นาคา ๖๒ ๚๚๛

ร้อยเอ็ด สว่างไสวแดนพุทธคุณ๚!!!๛วัดโนนสะอาด ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จัดพิธีอธิษฐานจิต พุทธาภิเษก วัตถุมงคล รุ่นทรัพย์นาคา ๖๒ ๚๚๛

วันเสาร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๑๑ น. ที่วิหารขาว หลวงพ่อนาคปรก วัดโนนสะอาด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด หลวงปู่ขำ เกสาโร แห่งวัดหนองแดง ตำบลหนองกุง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม อริสงฆ์แห่งลุ่มน้ำลำพังชู เทวดาเล่นดิน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีจุดเทียนชัย พิธีอธิษฐานจิต พุทธาภิเษก วัตถุมงคล เหรียญรุ่นทรัพย์นาคา ๖๒ และวัตถุมงคลอื่นๆ ของวัดโนนสะอาด โดยมีพระครูปลัดทองใบ สุปภาโส เจ้าอาวาสวัดโนนสะอาด เป็นผู้ดำริ ในการจัดสร้างในครั้งนี้ เพื่อมอบให้พุทธศาสนิกชน ที่เดินทางมากราบนมัสการหลวงพ่อนาคปรก พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ คู่วัดโนนสะอาด ที่มีความเป็นมาอย่างยาวนาน เป็นที่ศรัทธาของพุทธศาสนิกชนยิ่งนัก ในการขอความสำเร็จ ความเป็นสิริมงคล โดยมีพราหมณ์เอกวัฒนชัย ศรีธรรมาโศกราช เป็นเจ้าพิธีพราหมณ์

ในเวลา ๑๘.๐๙ น.พราหมณ์เอกวัฒนชัย ศรีธรรมาโศกราช ได้เริ่มพิธีพราหณ์อัญเชิญเทวดา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เกิดฝนฟ้าคะนองดังปาฏิหาริย์ จนเกิดไฟฟ้าดับ และกระทั่งหลวงปู่ขำ เกสาโร แห่งวัดหนองแดง เดินทางมาถึง ในเวลา ๑๙.๑๑ น. ไฟฟ้ามาตามปกติเริ่มพิธีสงฆ์ จุดเทียนชัย เพื่อประกอบพิธี อันประกอบไปด้วยพิธีอธิษฐานจิต พุทธาภิเษก วัตถุมงคล เหรียญรุ่นทรัพย์นาคา ๖๒ และวัตถุมงคลอื่นๆ พิธีสะเดาะห์เคราะห์ต่อชะตา เสริมบารมี จนถึงเวลา ๒๒.๐๐ น.

หลังจากนั้น พระสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์ หลวงปู่ขำ เกสาโร และพระครูปลัดทองใบ สุปภาโส ได้ประพรหมน้ำพระพุทธมนต์ และมอบวัตถุมงคล เหรียญรุ่นทรัพย์นาคา ๖๒ และวัตถุมงคลอื่นๆ ให้แก่พุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคล พิธีบรรยากาศหน้าอนุโมทนาบุญพุทธศาสนิกชนพร้อมเปล่งวาจาสาธุเป็นเสร็จพิธีฯ๚๛

 

™™™™™™™™™™™™™™™™™™
ศรีไพร ทูลธรรม ข่าว/ภาพ

%d bloggers like this: