วันจันทร์ ที่ 24 เดือนมกราคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สมาคมสวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์แสดงสัตว์น้ำแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAZA)”ครั้งที่26 ประจำปี คศ 2018 ณ โรงแรมเอมเพรส จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่31ตุลาคม 2561 เวลาประมาณ15:30น ณ ที่ประชุมประจำปีของสมาคมสวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์แสดงสัตว์น้ำแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAZA)”ครั้งที่26 ประจำปี คศ 2018 ณ โรงแรมเอมเพรส จังหวัดเชียงใหม่ นายพิสิษฐ์ ณ พัทลุง ในฐานะตัวแทนสมาคมสวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์แสดงสัตว์นำ้ไทย (TZA)ใด้รับอนุมัติและใด้รับมอบหมายจากคณะกรรมการSeaza ให้เป็นผู้แถลงให้ผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ300ตน จาก23 ประเทศรับทราบถึงเหตุผลที่คณะกรรมการSEAZA อนุมัติตามข้อเสนอของTZA ให้ประกาศให้วันที่23ตุลาคมของทุกปีซื่งตรงกับวันก่อตั้งSEAZA ให้เป็นวัน WORLD ZOO DAY สมาคมสวนสัตว์ฯไทย รู้สึกยินดีและขอขอบคุณคณะกรรมการSeaza และสมาชิกในที่ประชุมทุกท่าน ที่ร่วมกันทำให้วัน World Zoo Day เกิดขึ้นใด้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสมาคมสวนสัตว์ในทุกภูมิภาคของโลกจะฉลองวันที่23 ตุลาคม วันWorld Zoo Day รว่มกันตั้งแต่ปี2019 เป็นต้นไป เพื่อให้ทุกคนเห็นคุณค่าของสวนสัตว์ในฐานะหน่วยงาน อนุรักษ์สัตว์ป่าที่สำคัญของโลก

%d bloggers like this: