พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิษณุโลก มอบหมาย

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ พันเอกพิทยา ราชะพริ้ง รองเสนาธิการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิษณุโลก, พันเอก วิชา อมระดิษฐ หัวหน้าฝ่ายข่าวกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิษณุโลก , พันโท อภิวัฒน์ พันธ์ขาม ผู้บังคับกองพันสารวัตรทหารที่ 31 พร้อมด้วย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

ประกอบด้วย ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลก, อำเภอเมืองพิษณุโลก , สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก , กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก, เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก, ตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก, เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกเจ้าหน้าที่สรรพสามิตจังหวัดพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่สถานพินิจจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกันออกตรวจลาดตระเวนการป้องกันและป้องปราม การกระทำที่ผิดกฎหมายและกวดขันการปฏิบัติตามข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของสถานประกอบการประเภทสถานบันเทิง และเป็นการเน้นย้ำมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายในเขตเมืองและชุมชนของจังหวัดพิษณุโลก โดยได้ทำการเข้า ขอความร่วมมือสถานประกอบการทั้งสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการในเขตเมืองพิษณุโลกจำนวน 7 สถาน ประกอบด้วย

 

1. MK เสวนา
2. อมรินทร์
3. Honey Queen
4. 4 CYCLE
5. ตะวันแดง
6. District 65
7. เชบาร์มาร์เก็ตสตรีท

ผลการปฏิบัติได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการ และผู้ใช้บริการเป็นอย่างดีโดยเจ้าหน้าที่ได้ขอความร่วมมือให้ร้าน Honey Queen หยุดทำการให้บริการจำนวน 1 วัน และให้ทางร้านดำเนินการยื่นเอกสารในการขอใบอนุญาตประกอบกิจการให้ไปดำเนินการให้เรียบร้อย ในส่วนสถานประกอบการอื่นๆ ไม่พบการกระทำผิดกฎหมายแต่อย่างใด