พะเยา เปิดพระตำหนักกว๊านพะเยา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้เที่ยวชมรูปแบบพิพิธภัณฑ์

พะเยา เปิดพระตำหนักกว๊านพะเยา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้เที่ยวชมรูปแบบพิพิธภัณฑ์

พระตำหนักกว๊านพะเยา ที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา เขต 1(พะเยา)หลังจากที่ได้มีการปรับปรุงใหม่ได้เปิดให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าตลอดจนนักท่องเที่ยวเข้าชมพระตำหนักกว๊านพะเยา (สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) หลังจากที่ได้มีการสร้างเสร็จแล้ว ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และให้ประชานเข้าชมรูปแบบพิพิธภัณฑ์

 

พระตำหนักกว๊านพะเยา. เป็นพระตำหนักที่สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2514 เป็นพระตำหนัก2 ชั้นทาสีฟ้าเป็นที่ประทับของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี.เมื่อครั้งเสด็จมาเยี่ยมพสกนิกรในพื้นที่จังหวัดพะเยาโดยกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สร้างถวาย จนกระทั่งต่อมาได้เกิดชำรุดจึงได้ทำการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดจนเสร็จและเปิดให้ประชาชนเข้าดูชม

นายสมชาติ ธรรมขันทา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต ๑ (พะเยา) กล่าวว่า พระตำหนักกว๊านพะเยา ตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยาก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2514 โดยกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จมาประทับ ณ พระตำหนักหลังนี้เป็นเวลา 7 ปีพระตำหนักกว๊านพะเยา เป็นพระตำหนัก 2 ชั้นทาสีฟ้า หลังจากที่ได้มีการปรับปรุงใหม่ ขึ้นมาใหม่ ปีที่ผ่านมาตอนนี้ มีการปรับปรุงได้เสร็จสมบูรณ์ไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ได้เปิดให้นักท่องเที่ยว กลุ่มนักเรียน นักศึกษา สามารถมาเที่ยวชมได้ ด้านในได้จัดในลักษณะพิพิธภัณฑ์เหมือนกับที่สมัย สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประทับอยู่ที่นี่ ในช่วงนี้เป็นการทดลองเปิดบริการซึ่งสามารถเข้าไปชมได้

 

สำหรับการเที่ยวชมถ้าเป็นด้านนอกก็สามารถเข้าชมได้ทุกวันแต่ถ้าเป็นด้านใดในช่วงนี้เป็นการทดลองเปิดแต่ก็สามารถเปิดให้นักท่องเที่ยว ชมได้แต่นักเที่ยวขอความกรุณาทำหนังสือแจ้งเข้ามา หากเป็นหมู่เป็นคณะเราจะมีเจ้าหน้าที่พาเข้าเยี่ยมชม ด้านในพระตำหนักสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ดูชม ภารกิจพระราชกรณียกิจของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงเสด็จมาพะเยาท่านมาประทับที่นี่ทั้งหมด 9 ครั้ง ภารกิจที่ 1 ท่านเสด็จทรงงานโรงเรียน ตชด. พร้อมกับท่านเสด็จมาที่กว๊านพะเยา ช่วยกันเก็บผักตบชวาในกว๊านพะเยา และพระองค์ท่านจะพาทรงเล่นเปตอง ซึ่งถือว่าพระองค์ท่าน ทรงนำกีฬาเปตอง มาให้คนไทยได้รู้จักและคนพะเยาได้รู้จักกีฬาเปตองอันดับแรกของเมืองไทย ที่สำคัญคือพระองค์ท่านเสด็จมา รับราชบริพาร ที่ ต้อนรับ โดยไม่ได้ถือสาพระองค์ และภาพกรณียกิจตลอดจนสิ่งของใช้ส่วนพระองค์ที่เราได้นำมาจัดแสดงไว้ภายในพระตำหนักกว๊านพะเยา หากผู้ที่จะมาเที่ยวชมเป็นหมู่คณะให้ประสานทางศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต ๑ (พะเยา) จะได้จัดเจ้าหน้าที่วิทยากรบรรยายพาเข้าเที่ยวชมพระตำหนักกว๊านพะเยา

 

สัมภาษณ์ นายสมชาติ ธรรมขันทา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต ๑ (พะเยา)