นายประจญ. ปรัศญ์สกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้มอบหมายให้นายสมศักดิ์. คณาคำนายอำเภอแม่สาย นายไศลยนต์. ศรีสมุทรนายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย และผู้จัดการศูนย์วิจัยพัฒนาชาน้ำมัน ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน. มหัศจรรยาสิบชาติพันธุ์ แม่สาย

3ธันวาคม. 2561นายประจญ. ปรัศญ์สกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้มอบหมายให้นายสมศักดิ์. คณาคำนายอำเภอแม่สาย นายไศลยนต์. ศรีสมุทรนายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย และผู้จัดการศูนย์วิจัยพัฒนาชาน้ำมัน ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน. มหัศจรรยาสิบชาติพันธุ์ แม่สาย ครั้งที่6.

 

 

ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 10. -15 ธันวาคม 2561. ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันแม่สาย. โดยงานจะมีการประกวดขบวนชาติพันธุ์ที่อลังการทั้งขบวนแห่ชาติพันธุ์ของไทยและเมียนมาร์. การประกวดสาวงามชาติพันธุ์ ทั้งฝั่งไทยและเมียนมาร์. การแสดงสภาพความเป็นอยู่ของวิถีแต่ละชนเผ่าต่างวัฒนธรรมแต่คงอยู่กันด้วยความสมัครสมานสามัคคี อาหารชนเผ่าและอาหารแต่ละชาติพันธุ์ การจำหน่ายสินค้าหลากหลายนาๆชนิด ทั้งสี่ภาค อาหารชนชาติไตจากรัฐฉานและของเมียนมาร์และลาว.