กิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ ๑ โครงการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล ประจำปี ๒๕๖๒

กิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ ๑ โครงการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ นาวาอากาศเอก สนุทร ผ่องอำไพ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ พร้อมด้วย รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ และประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ ร่วมตรวจเยี่ยมกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ ๑ โครงการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล ประจำปี ๒๕๖๒ ณ หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน ๔๑
ในการนี้ มีผู้เข้าร่วมทำการบริจาคโลหิต จากทหารกองประจำการ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔๑ พร้อมทั้งข้าราชการ กองบิน ๔๑ และครอบครัว เข้าร่วมทำการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในครั้งนี้เป็นจำนวนมากกว่า ๑๐๐ คน