ร.ต. ชาติ น้อยจันทร์ หน.ชุด ชป.กร. ป.4 พัน.4 พร้อมด้วยกำลังพล บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ศาสตร์พระราชาเกษตรทฤษฎีใหม่ บทบาทหน้าที่ของทหาร

– เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.61 เวลา 0900-1100 ร.ต. ชาติ น้อยจันทร์ หน.ชุด ชป.กร. ป.4 พัน.4 พร้อมด้วยกำลังพล บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ศาสตร์พระราชาเกษตรทฤษฎีใหม่ บทบาทหน้าที่ของทหาร หน้าที่พลเมืองที่ดีและเสริมสร้างความ สามัคคีในชุมชนให้กับประชาชน มีผู้เข้าร่วม จำนวน 100 คน ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ม.3 บ.เนินทอง ต.ไพศาลี อ.ไพศาลี จว.น.ว.