นายอำเภอโกลกวางแผนงานบำบัดทุกข์บำรุงสุขชาวบ้าน

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

นายอำเภอโกลกวางแผนงานบำบัดทุกข์บำรุงสุขชาวบ้าน

เมื่อเวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม CCTV สถานีตำรวจภูธรสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส นายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอสุไหงโก-ลก/ผอ.ศปก.อ.สุไหงโก-ลก ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอสุไหงโก-ลก (กบอ.สุไหงโก-ลก) ครั้งที่ 12/2561 ประจำเดือนธันวาคม โดยมีปลัดอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ก่อนเข้าวาระการประชุม นายอำเภอฯ ได้ประชาสัมพันธ์ปฏิทินงานสำคัญประจำเดือนธันวาคม และประชุมเพื่อหาแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน สรุปผลปฏิบัติงานร่วมกันในห้วงเดือนที่ผ่านมา พร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานในห้วงเดือนถัดไป ทั้งนี้เพื่อทุกส่วนงานได้มีการประสานและทำงานร่วมกันในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ