มว.รส.ที่ ๒ ร้อย.รส.ที่ ๑ กกล.รส.จว.ต.ก.(อ.เมืองตาก) ร่วมกับ ร.อ.ปองพภ ทัศนทอง ผบ.หน่วยงานถนนยางพาราตามนโยบายรัฐบาล และ คสช., กำนัน ต.วังประจบกองช่าง อบต.วังประจบ, กำนัน ต.ตลุกกลางทุ่งและ กองช่าง อบต.ตลุกกลางทุ่ง ลงพื้นที่สำรวจถนนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลถิ่นทุรกันดาร

เมื่อ ๔ ธ.ค. ๖๑, ๐๙๐๐ มว.รส.ที่ ๒ ร้อย.รส.ที่ ๑ กกล.รส.จว.ต.ก.(อ.เมืองตาก) ร่วมกับ ร.อ.ปองพภ ทัศนทอง ผบ.หน่วยงานถนนยางพาราตามนโยบายรัฐบาล และ คสช., กำนัน ต.วังประจบกองช่าง อบต.วังประจบ, กำนัน ต.ตลุกกลางทุ่งและ กองช่าง อบต.ตลุกกลางทุ่ง ลงพื้นที่สำรวจถนนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลถิ่นทุรกันดาร ถนนในหมู่บ้าน และชุมชนที่มีสภาพชำรุดเสียหาย มีผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะการขนส่งพืชผลทางการเกษตร
ตามโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เป็นถนนยางพารา ในพื้นที่ ต.วังประจบ และ ต.ตลุกกลางทุ่ง อ.เมืองตาก จว.ต.ก. จำนวน ๒ เส้นทาง เพื่อเสนอประมาณการต่อไป