พะเยา เกษตกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตชาดอกเก็กฮวยจำหน่ายสร้างรายได้งาม

พะเยา เกษตกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตชาดอกเก็กฮวยจำหน่ายสร้างรายได้งาม

เกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ม่อนนทานตะวัน ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา รวมกลุ่ม ผลิตชาดอกเก๊กฮวยขาย เป็นที่ต้องการของตลาด สร้างรายได้งาม

เกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนม่อนทานตะวัน ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา กำลังช่วยกันทำการเก็บดอกเก๊กฮวย ที่กำลังเบ่งบานเหลืองอร่ามเต็มพื้นที่ หลังจากที่ทางกลุ่มได้รวมตัวกันปลูกไว้ จำนวนประมาณ 2 งานเศษ เพื่อนำไปผลิตเป็นชาเก๊กฮวยส่งขาย โดยในปีนี้ผลผลิตได้ออกดอกอย่างสวยงาม และสามารถนำมาผลิตเป็นชาดอกเก็กฮวย ส่งขายสร้างรายได้ให้กับกลุ่ม ได้อย่างดี

นายนายกสิน บุญมา อายุ 56ปี รองประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนม่อนทานตะวัน เปิดเผยว่า ทางกลุ่มได้รวมตัวกันปลูกต้นเก๊กฮวย บนพื้นที่ประมาณ 2 งานเศษ เพื่อนำมาผลิตเป็นชาเก๊กฮวย โดยใช้ระยะเวลาการปลูกประมาณ 4 เดือน ก็สามารถให้ผลผลิตดอกเต็มต้นและสามารถเก็บผลผลิตได้ 3 ครั้งต่อรอบ จากนั้นก็จะนำดอกเก๊กฮวยที่ได้นำไปนึ่ง แล้วนำไปอบต่อ ประมาณ 3-4 วัน ก็จะสามารถนำผลผลิตมาแพ็คใส่ถุงและจำหน่ายได้ โดยราคาจำหน่ายอยู่ที่กิโลกรัมละ 600 บาท โดยต่อรอบการผลิตจะสามารถ เก็บผลผลิตได้ประมาณ 200 กิโลกรัม ซึ่งขณะนี้ไม่สามารถผลิตทันตามความต้องการของผู้บริโภค สำหรับดอกเก๊กฮวยที่ใช้ชงชานั้นจะเป็นดอกที่บานสมบูรณ์ไม่แก่เกินไป เก็บเฉพาะส่วนดอกไม่เอาก้าน สำหรับชาดอกเก๊กฮวย เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยบำรุงร่างกายผู้ที่มีโรคเรื้อรัง เช่นนอนไม่หลับ เบาหวาน โรคตับโรคเก๊าส์เป็นต้น อีกทั้งช่วยดับกระหายเพิ่มความสดชื่น ช่วยกำจัดสารพิษออกจากร่างกาย นายกสิน บุญมา เขาเพิ่มเติมว่า ปีที่แล้ว ได้ผลผลิตดอกเก๊กฮวย ประมาณ 150 กิโลกรัมแต่ปีนี้ผลผลิตน่าจะมากกว่าปีที่แล้วคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 200 กิโลกรัมเนื่องจากต้นมีดอกขึ้นเป็นจำนวนมากและบวกกับสภาพอากาศที่มีฝนตกพอดี จึงทำให้ผลผลิตออกดอกจำนวนมาก