พะเยา พระสงฆ์ชาวบ้านร่วมอนุรักษ์ต้นไม้เปื๋อย 10 กว่าต้น อายุกว่า 200 ปี

พะเยา พระสงฆ์ชาวบ้านร่วมอนุรักษ์ต้นไม้เปื๋อย 10 กว่าต้น อายุกว่า 200 ปี

พระสงฆ์และชาวบ้าน ในพื้นที่ชุมชนบ้านเปื๋อยเปียง หมู่ที่ 14 ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ร่วมอนุรักษ์ต้นเปื๋อยหรือต้นตะแบก ที่มีขนาดใหญ่และมีอายุกว่า 200 ปี ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวศึกษาเรียนรู้ในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมีต้นเปื๋อยหรือตะแบกขนาดใหญ่ที่ทำการอนุรักษ์ไว้กว่า 67 ต้น และมีขนาดความสูงที่เท่ากันหมด จนเรียก เปื๋อยเปียง

พระครูสุคนธ์ศิลวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดเปื๋อยเปียง ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา พร้อมเยาวชนในพื้นที่บ้านเปื๋อยเปียง นำผู้สื่อข่าวเข้าดูป่าชุมชนที่เต็มไปด้วยต้นเปื๋อย ขนาดใหญ่หรือต้นตะแบก ที่มีอายุกว่า 200 ปี ที่ทางคณะสงฆ์ร่วมกับชาวบ้านได้ร่วมกันอนุรักษ์ไว้ เพื่อให้เป็นป่าชุมชน และให้เยาวชนและบุคคลทั่วไป ได้ศึกษาเรียนรู้ ในเรื่องต้นไม้ ซึ่งชาวบ้านที่นี่ เรียกดงเปื๋อย ซึ่งต้นเปื๋อย ดังกล่าวนั้นมีขนาดใหญ่ และมีความสูงกว่า 40 เมตร ซึ่งในป่าแห่งนี้จะมีต้นเปื๋อยที่ร่วมกันอนุรักษ์ไว้กว่า 67 ต้น

ซึ่งพระครูสุคนธ์ศิลวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดเปื๋อยเปียง กล่าวว่า ในพื้นที่ดังกล่าว ชาวบ้านที่นี่เรียกดงเปื๋อย เนื่องจากบริเวณแห่งนี้จะมีต้นเปื๋อย หรือภาษากลางเรียก ตะแบก เป็นจำนวนมาก ซึ่งมีอายุเก่าแก่มากกว่า 200 ปี เนื่องจากหมู่บ้านแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นประมาณ 150 ปี แต่ก็พบว่ามีต้นไม้ดังกล่าวอยู่ก่อนหน้านี้แล้ว และต้นไม้ดังกล่าวซึ่งมีขนาดใหญ่และปลายของต้นไม้จะมีความสูงเท่ากัน ซึ่งภาษาเหนือเรียกว่า เปียง หรือเสมอกัน จึงเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านคือ บ้านเปื๋อยเปียง และขณะนี้ชาวบ้านได้ร่วมกันอนุรักษ์ไว้ เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้าน และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวศึกษาเรียนรู้ในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ