พิษณุโลก นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.ณฐพล นพณัฐธนากุล หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง

พิษณุโลกนายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.ณฐพล นพณัฐธนากุล หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง , นายสุทธิวัตติ์ ต่ายวัลย์ นายก อบต.บึงพระ , นายธวัช สิงหเดช , นายก อบต.ท่าโพธิ์ , นายปรีดา ภู่ศรี นายก อบต.วัดจันทร์ , นายกังวล นาคท่าโพธิ์ กำนัน ต.บึงพระ , นายเชิด กลมพุก กำนัน ต.ท่าโพธิ์ , นางรุ่งทิวา ฆ้องแสง กำนัน ต.วัดจันทร์ , ที่ดินจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาราษฎรได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขังบริเวณซอยชลวิสูตร ม.9 ต.บึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก และได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับราษฎร ที่ได้รับผลกระทบต่อไป ณ ห้องประชุม อบต.บึงพระ ปรีชา นุตจรัส ราย งาน