ณ ท้องสนามหลวง ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 500 รูป เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 นาฬิกา ณ ท้องสนามหลวง ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 500 รูป เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 จากนั้น ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
โอกาสนี้ นายสุรัตน์ หวังต่อลาภ รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นผู้แทนเลขาธิการวุฒิสภา นำบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมพิธี
ดังกล่าวด้วย พร้อมกันนี้ ผู้บริหาร และบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้เข้าร่วมริ้วขบวนอัญเชิญพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2561

ภาพ / ข่าว ประชาสัมพันธ์สำนักเลขาวุฒิสภา
เมธาพร นากรกิจวัฒนา / รายงาน