เที่ยวชมศิลปะพม่า ที่สวยงามและมีเอกลักษณ์อันโดดเด่น

เที่ยวชมศิลปะพม่า ที่สวยงามและมีเอกลักษณ์อันโดดเด่น
บนผืนแผ่นดินไทย ขอพรเทพทันใจอันศักสิทธิ์ ชมพระนอนตาหวาน ขนาด 92 ศอก บูชาพระมหามุณีองค์ใหญ่เท่าของพม่า
ที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ณ วัดไทยวัฒนาราม
ติดตามได้ในรายการเมืองไทยดี๊ดี
วันนี้เวลา 13.30 น.
ทาง ?NBT 2HD