อัลฮำดุลิ้ลลาฮฺ อ.ซอและห์ แสวงศิริผล คุณ ยงยุทร ยานะ รองประธานอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ และ ทีมงาน มุสลิม ฮ่องกง ร่วมเป็นตัวแทน อาจารย์หวัง จาก ฮ่องกง บริจาค เงิน ผ้าห่ม ช่วยเหลือให้กับ พี่น้อง มุสลิม

อัลฮำดุลิ้ลลาฮฺ
อ.ซอและห์ แสวงศิริผล
คุณ ยงยุทร ยานะ
รองประธานอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่
และ ทีมงาน มุสลิม ฮ่องกง
ร่วมเป็นตัวแทน อาจารย์หวัง
จาก ฮ่องกง บริจาค เงิน ผ้าห่ม
ช่วยเหลือให้กับ พี่น้อง มุสลิม
ชาวโรงฮิงญาภาคเหนือด้วยรักและห่วงใย
ณ โรงเรียน ฮาฟิต อุสตาล อาลี
หน้า มัสยิด อัลซอรี่ จ.เชียงใหม่