หมู่ รส.ประจำ อ.เก้าเลี้ยว จว.น.ว. ร้อย.รส.ที่ ๑ (มทบ.๓๑) เข้าสังเกตการณ์ จิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ ม.๙ ต.หนองเต่า ร่วมกันพัฒนา

เมื่อ ๐๕๑๑๐๐ ธ.ค.๖๑ หมู่ รส.ประจำ อ.เก้าเลี้ยว จว.น.ว. ร้อย.รส.ที่ ๑ (มทบ.๓๑)
เข้าสังเกตการณ์ จิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ ม.๙ ต.หนองเต่า ร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาดถนน เก็บขยะ เพื่อเป็นกุศล มีจิตอาสาร่วมกันทำความดี ในครั้งนี้ ก่อนถึงกิจกรรม BiKe อุ่นไอรัก ปั่นจักรยาน จำนวน ๕๐ คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย