พ.อ. ธงชัย มีอนันต์ เสธ.มทบ.36 ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.61เวลา 1400 พ.อ. ธงชัย มีอนันต์ เสธ.มทบ.36 ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ พล.ม.1 โดยมี รอง ผบ.พล.ม.1 เป็นประธาน และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ร่วมกับราษฎรจิตอาสาบริเวณ ถนนหลวงหมายเลข 21