ทุกๆ ลมหายใจ ทุกๆ วินาทีอันมีค่า ทีม Sky Doctor แม่ฮ่องสอนเหินฟ้า ช่วยต่อลมหายใจ หนูน้อยวัย 1 ขวบบ้านปอหมื้อ

ทุกๆ ลมหายใจ ทุกๆ วินาทีอันมีค่า ทีม Sky Doctor แม่ฮ่องสอนเหินฟ้า ช่วยต่อลมหายใจ หนูน้อยวัย 1 ขวบบ้านปอหมื้อ

กองทับบกเคียงคู่ประชาชน ทุกข์ของประชาชนคือหน้าที่ของเรา รอยยิ้มของประชาชนคือความสุขของเร

 

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 0800 น.หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 กองกำลังนเรศวรได้ให้การสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์แบบ Bell 212 ชุดปฏิบัติการบินทหารบก ศูนย์การบินทหารบก นำส่งผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต จากบ้านปอหมื้อ อ.แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนไปยัง โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่

เวลา 0800 น.หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 กองกำลังนเรศวร ได้รับการประสานจากโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ขอรับการสนับสนุน อากาศยานนำส่งผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต โดยนายแพทย์ประสาน เปี่ยมอนันต์ นำทีม Sky Dortor รพ.ศรีสังวาลย์ ขึ้นอากาศยานที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 เพื่อ เดินทางไปยังบ้านปอหมื้อ อำเภอแม่สะเรียง โดยใช้เวลาเดินทาง 35 นาทีถึงสนาม ฮ. ฉุกเฉิน บ้านปอหมื้อ จากนั้นทีม Sky Doctor เข้าให้การช่วยเหลือเด็กน้อยอายุประมาณ 1 ขวบ 6 เดือน อาการปอดบวม-ปอดอักเสบ โดยห้วงที่อยู่ได้มีเจ้าหน้าที่ กองร้อย.ตชด.337 ร่วมดูแลและให้การช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับหนูน้อย จากนั้นทีมแพทย์ได้ช่วยกันนำหนูน้อยขึ้นอากาศยานอย่างระมัดระวัง เพื่อให้หนูน้อยได้รับการกระทบกระเทือนน้อยที่สุด และที่สำคัญต้องเร่งแข่งกับเวลาทุกนาที โดยเมื่อเวลา ประมาณ 1144 น.การเข้าเป็นไปด้วยความรวดเร็ว อากาศยานได้ยกตัวจากมุ่งหน้าไปยังสนาม ฮ. กองพันพัฒนาที่ 3 จว.เชียงใหม่ หลังจากนั้นใช้เวลาประมาณ 50 นาที อากาศยานได้มาถึงสนาม ฮ.กองพันพัฒนาที่ 3 ได้มีทีมแพทย์ EMS จากโรงพยาบาลนครพิงค์ จว.เชียงใหม่ พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ มารอรับหนูน้อยต่อไป

 

การปฏิบัติการครั้งนี้ตั้งแต่เริ่มจากการรับแจ้งจนถึงการนำส่งยังที่หมายนั้น เป็นไปด้วยความรวดเร็ว เป็นเพราะประสานงานของทีม Sky Dortor ภาคเหนืออย่างเป็นระบบ ทำให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและผู้ป่วยปลอดภัย

การปฏิบัติการดังกล่าว หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ได้ปฏิบัติตามคำสั่งกองทัพบก/ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ในการช่วยเหลือประชาชน ผู้ป่วยเจ็บกรณีฉุกเฉิน โดยการร้องขอของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดยยึดถือบันทึกความตกลง MOU เรื่อง การปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินด้วยอากาศยานของกระทรวงกลาโหม ระหว่างกระทรวงกลาโหม กระทรวงสาธารณสุข งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2552

การสนับสนุนดังกล่าวนี้ เป็นการสร้างความอุ่นใจว่ากองทัพบก โดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 มีความพร้อมที่จะสนับสนุนกำลังพล และยุทโธปกรณ์ทางทหาร ในการช่วยเหลือประชาชน และการช่วยเหลือยามวิกฤตทุกโอกาส