หมวดทหารม้าที่ 4 กองร้อยทหารม้าที่ 3 ฉก.ม.2 จัดกำลังพล 1 ชุดปฎิบัติ โดยมี ร.ท.ไพศาล รักษ์ณรงค์ ผบ.มว.ม.4 ร้อย.ม.3ฯ เป็น หน.ชุด

เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.61 หมวดทหารม้าที่ 4 กองร้อยทหารม้าที่ 3 ฉก.ม.2 จัดกำลังพล 1 ชุดปฎิบัติ โดยมี ร.ท.ไพศาล รักษ์ณรงค์ ผบ.มว.ม.4 ร้อย.ม.3ฯ เป็น หน.ชุด ร่วม กับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ ราษฎร ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จว.เชียงราย พัฒนาวัดดอยเวียงแก้ว ฯ ราษฎรร่วมพัฒนาประมาณ 40 คน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จบภารกิจเหตุการณ์ปกติ