วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ฉก.ทพ.๓๑ โดย ร้อย.ทพ.๓๑๐๕ พร้อมด้วย กพ. ร่วมกับ อ.ภูซาง, ส่วนราชการ, หน่วยงาน, กำนัน – ผญบ. และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร, ข้าวสารอาหารแห้ง ถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยทาน แด่พระสงฆ์

เมื่อ ๕ ธ.ค.๖๑, ๐๗๐๐ – ๐๙๐๐ ฉก.ทพ.๓๑ โดย ร้อย.ทพ.๓๑๐๕ พร้อมด้วย กพ. ร่วมกับ อ.ภูซาง, ส่วนราชการ, หน่วยงาน, กำนัน – ผญบ. และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร, ข้าวสารอาหารแห้ง ถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยทาน แด่พระสงฆ์ พร้อมทั้งถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธ.ค.๖๑ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๐ พรรษา ที่ว่าการ อ.ภูซาง จว.พ.ย. มีผู้เข้าร่วมพิธี จำนวน ประมาณ ๕๐๐ คน โดยมี นายวิรุฬห์ สิทธิวงศ์ นอภ.ภูซางฯ เป็นประธาน

 

%d bloggers like this: