ฉก.ทพ.๓๑ โดย ร้อย.ทพ.๓๑๐๖ พร้อมด้วย กพ. ร่วมกับ อ.เวียงแก่น, ส่วนราชการ, หน่วยงาน, กำนัน – ผญบ. และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร, ข้าวสารอาหารแห้ง ถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยทาน แด่พระสงฆ์

เมื่อ ๕ ธ.ค.๖๑, ๐๗๐๐ – ๐๙๐๐ ฉก.ทพ.๓๑ โดย ร้อย.ทพ.๓๑๐๖ พร้อมด้วย กพ. ร่วมกับ อ.เวียงแก่น, ส่วนราชการ, หน่วยงาน, กำนัน – ผญบ. และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร, ข้าวสารอาหารแห้ง ถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยทาน แด่พระสงฆ์ พร้อมทั้งถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธ.ค.๖๑ ณ หอประชุม ที่ว่าการ อ.เวียงแก่น จว.ช.ร. มีผู้เข้าร่วมพิธี จำนวน ประมาณ ๒๕๐ คน โดยมี นายสุกิจ สุชาติ นอภ.เวียงแก่นฯ เป็นประธาน