ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณประจำปี ๒๕๖๑

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณประจำปี ๒๕๖๑

 

เมื่อวันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ นาวาอากาศเอก สุนทร ผ่องอำไพ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณประจำปี ๒๕๖๑ ของธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ โดยมีคุณ นวอร เดขสุวรรณ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ให้การต้อนรับ และได้รับเกียรติจาก นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มาร่วมกล่าวแสดงความยินดีในครั้งนี้ ณ ลานลีลาวดี ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ
ทั้งนี้ การจัดงานเลี้ยงขอบคุณ เพื่อเป็นการขอบคุณองค์กรภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูนที่ให้ความอนุเคราะห์ในการดำเนินงานของธนาคารด้วยดีเสมอมา