ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงตามหนังสือร้องเรียนศูนย์ดำรงค์ธรรมอำเภอสบปราบ เลขที่ 4 /2562 ของนางชลาลัย อ่อนจันทร์ บ้านเลขที่ 5 ม.12 บ.ทุ่งรวงทอง ต.สบปราบ เรื่องความเดือดร้อนจากฝุ่นละออง จากเซโล รับซื้อข้าวเปลือกและลานตากข้าว (ธนิดาพืชไร่)

มว.รส.ที่1ร้อย.รส.ที่ 2 ( ร.17 พัน.2) พื้นที่ อ.สบปราบ
– เมื่อ 041400 ธ.ค.61 ร่วมกับชุดปฏิบัติการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสบปราบ ประกอบด้วย ชป.มวลชนอำเภอสบปราบ, น.ส.ชนม์ฑิกาญจน์ วงค์รัตน์ จนท.ปกครอง อ.สบปราบ (จนท.ศูนย์ดำรงค์ธรรมอำเภอ), พ.ต.ท.พฤตินัย ไชยวรรณ สวป.สภ.สบปราบ, นายฉัตรชัย เครือสาร สาธารณสุขอำเภอสบปราบ, น.ส.เกตุสุดา ด่านอินถา ปลัด อบต.สบปราบ, นาย วิทวัส อุดมไชย ผญบ.บ้านทุ่งรวงทอง ม.12 ต.สบปราบ, นายธงชัย เรือนปานัน จิตอาสา, นายปิยะพงษ์ ใจเรือน จิตอาสา, และ จนท.อส.อ.สบปราบ ได้ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงตามหนังสือร้องเรียนศูนย์ดำรงค์ธรรมอำเภอสบปราบ เลขที่ 4 /2562 ของนางชลาลัย อ่อนจันทร์ บ้านเลขที่ 5 ม.12 บ.ทุ่งรวงทอง ต.สบปราบ

 

เรื่องความเดือดร้อนจากฝุ่นละออง จากเซโล รับซื้อข้าวเปลือกและลานตากข้าว (ธนิดาพืชไร่) จากการเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง ณ ธนิดาพืชไร่ เลขที่ 3/1 ม.12 ต.สบปราบ มีนายจักริน สิริป้อ อายุ 51 ปี เป็นเจ้าของ จดทะเบียนขออนุญาตประกอบการพาณิชยกิจ การขายส่งวัตถุดิบทางการเกษตร เมื่อ 18 พ.ย.56 ตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท 13 กิจการอื่นๆ (6) การประกอบกิจการโกดังสินค้าพืชผลทางการเกษตร (ก) พื้นที่ไม่เกิน 300 ตรม. สถานประกอบการได้ขออนุญาตประกอบการถูกต้องตามกฎหมาย จึงแจ้งข้อร้องเรียนให้ นายจักริน สิริป้อ ได้รับทราบ โดยไม่เปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียน จากการตรวจสอบบริเวณสถานที่ประกอบการ มีอาคารโกดังเก็บข้าวเปลือก 2 อาคาร ลานปูนตากข้าว เนื้อที่ 200 ตรม.1 ลาน รถตักแทรกเตอร์ขนาดใหญ่ 1 คัน และรถบรรทุก 6 ล้อ 1 คัน จากการซักถามนายจักริน ถึงมาตรการ การป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย มีเพียงแค่ตาข่ายสแลมสีเขียวปิดบังบริเวณโกดังเก็บข้าวเปลือกเพียงจุดเดียว นายฉัตรชัย เครือสาร สาธารณสุขอำเภอสบปราบ จึงได้ให้คำแนะนำ มาตรการ การป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย ดังนี้ 1.ทำระบบฉีดละอองน้ำในอากาศ เพื่อลดฝุ่นละออง และละอองข้าว ในเวลาตักข้าวเปลือกขึ้นรถบรรทุก และขณะกลับพลิกกล่องข้าวเปลือกที่ตากแดด
2. ทำตาข่ายสแลม ตลอดแนวรั้วหน้าบ้าน สูง 4 เมตร เพื่อดักฝุ่นละอองและละอองข้าว รวมถึงปลูกต้นไม้โตเร็ว เช่น ต้นยูคาลิปตัสและต้นสน ตามแนวรั้วหน้าบ้าน เป็นตัวดักฝุ่นละอองอีกหนึ่งชั้น

3.จำกัดเวลาการทำงาน (รถตักแทกเตอร์) ไม่ให้รบกวนช่วงเวลาพักผ่อนของเพื่อนบ้านรอบข้าง (05.30 – 21.00 น.)
โดยให้เวลาในการติดตั้งตาข่ายสแลมกันฝุ่นเป็นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ภายใน 15 วัน และนัดตรวจสอบการแก้ไขเบื้องต้น ในวันที่ 24 ธ.ค.61 นายจักริน สิริป้อ ให้ความร่วมมือและรับปากจะดำเนินการแก้ไขตามข้อแนะนำของสาธารณสุขสบปราบ ให้เร็วที่สุด ชป.มวลชนสบปราบ จะได้ติดตามการแก้ไขและรายงานผลให้ทราบต่อไป การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย