ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จัดกิจกรรมงาน “เดินตามรอยพ่อ…วิถีพอเพียง” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จัดกิจกรรมงาน “เดินตามรอยพ่อ…วิถีพอเพียง” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

 

เมื่อเวลา 14:00 น. วันที่ 5 ธ.ค. พ.ศ.2561 ณ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จัดกิจกรรมงาน “เดินตามรอยพ่อ…วิถีพอเพียง” จัดโดย มูลนิธิหอสมุดดนตรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ร่วมกับ บริษัท ต๊ะ ล้านนา จำกัด โดยมี ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิหอสมุดดนตรี พลเอกกะสิณ ทองโกมล กรรมการมูลนิธิฯ, นางนฤมล กัลยาณมิตร กรรมการมูลนิธิฯ และนางพูลผล อรุณรักถาวร กรรมการและเลขานุการมูลนิธิฯ ร่วมเปิดงาน

ภายในงานพบกับการแสดงแซ๊กโซโฟน จากอ.กรดนัย กล่อมเภรี อาจารย์พิเศษจากกรมศิลปากร และการมอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ นอกจากนี้ ยังมีการแสดงเครื่องดนตรีส่วนพระองค์ อัลโตแซ๊กโซโฟน, บันทึกโน้ตเพลง ลายพระหัตถ์, รถศูนย์ข้อมูลเคลื่อนที่ ส่วนพระองค์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถทางด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และการจำหน่ายสินค้าโอทอปมากมายภายใน งาน กิจกรรมงาน “เดินตามรอยพ่อ…วิถีพอเพียง” จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 4-14 ธ.ค.61 บริเวณชั้น 1 บริเวณด้านหน้าโลตัสและแนวประตู G4 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

ภาพข่าว////สุนทร สอนแสนสุข///ผู้สื่อข่าวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา