นายสุเทพ วงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานกิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมในชุมชน เต้นกำรำเคียว ลงแขกเกี่ยวข้าว ณ แปลงสาธิต ศูนย์วัฒนธรรมตำบลสระทะเล อ.พยุหะ จว.น.ว.

เมื่อ ๐๖๐๙๐๐ ธ.ค.๖๑ หมู่ รส.ประจำ อ.พยุหะคีรี ร้อย.รส.ที่ ๑ (ศฝ.นศท.มทบ.๓๑) นายสุเทพ วงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานกิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมในชุมชน เต้นกำรำเคียว ลงแขกเกี่ยวข้าว ณ แปลงสาธิต ศูนย์วัฒนธรรมตำบลสระทะเล อ.พยุหะ จว.น.ว. 

โดยมีนายสมบุญ วงศ์วัชรานนท์ นภอ.พยุหะคีรี , นายรุ่งโรจน์ พุฒเต็ม นายก อบต.สระทะเล , ส่วนราชการอำเภอพยุหะคีรี , นักศึกษามหาวิทยาลัยภาคกลาง น.ว , นักเรียน และเกษตรกรในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ นายสเทพ วงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ภายในงานมีกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว เต้นกำรำเคียว สืบสานประเพณีวัฒนธรรมภายในชุมชน วัฒธรรมท้องถิ่นทำขนมไทย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๘๙ คน ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย