พ.อ.สืบสกุล บัวระวงศ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ม.(ท.) เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อประเมินแนวโน้มสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

เมื่อวันที่ ๖ ธ.ค.๖๑ เวลา ๐๙๐๐ น. พ.อ.สืบสกุล บัวระวงศ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ม.(ท.) เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อประเมินแนวโน้มสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ณ ห้องประชุมพระพุทธประทานยศบารมี บก.ภ.5 อ.เมือง จว.ช.ม.โดยมี พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ เลขาฯ สมช.เป็นประธานการประชุม การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย