โครงการ ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ ในพื้นที่ บ.ท่าปาย ม.3 ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จว.ม.ส.และเยี่ยมเยือนผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการในพื้นที่ พร้อมทั้งมอบสิ่งอุปกรณ์ เครื่องอุปโภค ,บริโภค

เมื่อ 060900 ธ.ค.61 ฉก.ร.7 /บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ม.ส.โดย ร.อ.องอาจ ท้วมเสม ผบ.ร้อย.ร.1722 ,มอบหมายให้ ร.ต.อรรถกร วงค์ไชยา ผบ.มว.ปล.ที่3 ร้อย.ร.1722 ร่วมกับ ตชด.ที่336 และนายประยูร ปิมปา ผญบ. บ้านท่าปาย ,จิตอาสาพระราชทาน ได้ดำเนินการโครงการ ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ ในพื้นที่ บ.ท่าปาย ม.3 ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จว.ม.ส.และเยี่ยมเยือนผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการในพื้นที่ พร้อมทั้งมอบสิ่งอุปกรณ์ เครื่องอุปโภค ,บริโภค ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย