พะเยา กลุ่มผู้สูงอายุรวมตัวผลิตข้าวควบขนมโบราณสร้างรายได้

พะเยา กลุ่มผู้สูงอายุรวมตัวผลิตข้าวควบขนมโบราณสร้างรายได้กลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่ บ้านสบบง หมู่ที่ 2 ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา รวมกลุ่มผลิตข้าวควบโบราณ หรือข้าวเกรียบว่าว สร้างรายได้ โดยในแต่ละวันจะมีลูกค้าเดินทางมาสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปจำหน่ายจนไม่สามารถผลิตได้ทัน เนื่องจากเป็นข้าวควบที่มีรสชาติอร่อยแบบพื้นบ้านที่หาทานได้ยาก และขั้นตอนการทำก็ยังคงสูตรดั้งเดิม สามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดีกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่ บ้านสบบง หมู่ที่ 2 ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา กำลังช่วยกันทำการทำแผ่นข้าวควบโบราณ หรือข้าวเกรียบว่าว เพื่อนำส่งจำหน่าย หลังกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่ได้รวมกลุ่มกันใช้บริเวณศาลากลางหมู่บ้านทำการผลิตข้าวควบโบราณ เพื่อสร้างรายได้ โดยการนำภูมิปัญญาพื้นบ้าน ที่เคยทำมาในอดีตโดยเฉพาะในช่วงงานบุญ ก็จะมีการทำข้าวควบดังกล่าว เพื่อใช้ในการแบ่งปันกันกิน แต่ต่อมาเมื่อ 5 ปี ที่ผ่านมาทางกลุ่มผู้สูงอายุจึงได้รวมกลุ่มกันผลิตเพื่อจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับทางกลุ่ม ซึ่งเป็นที่สนใจของลูกค้าเป็นอย่างมากและมีการสั่งจองเพื่อนำไปจำหน่ายอย่างต่อเนื่องจนผลิตแทบไม่ทันโดยนางตาล อำขำ หัวหน้ากลุ่มข้าวควบ บอกว่า ข้าวควบของกลุ่มตนเองนั้นได้รวมกลุ่มกันผลิตขึ้น โดยทำมาเป็นระยะเวลากว่า 5 ปี แล้ว ซึ่งเป็นสูตรโบราณ ที่สืบทอดกันมา โดยวิธีการทำก็จะใช้ลักษณะแบบพื้นบ้าน โดยการปั้นแผ่นก็จะใช้มือในการปั้นแผ่น และการทำแป้งก็จะใช้ข้าวเหนียวที่นึ่งเองมาปรุงรสและใช้การตำแบบโบราณ จากนั้นก็จะนำไปตาก และแพคจำหน่ายในราคาแผ่นละ 1 บาท ซึ่งทางกลุ่มก็จะทำกันทุกวัน โดยในแต่ละวันสามารถทำได้เฉลี่ยประมาณ 600 แผ่น ซึ่งจะมีลูกค้ามาสั่งจองเพื่อนำไปย่างจำหน่ายหรือรับประทาน อย่างต่อเนื่องทุกวัน ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเป็นอย่างดี ซึ่งถือว่าเป็นงานที่สามารถทำให้ผู้สูงอายุไม่เครียดและมีงานทำ นอกจากนั้นยังสามารถหารายได้จากการทำข้าวควบออกจำหน่ายได้เป็นอย่างดีสัมภาษณ์…นางตาล อำขำ อายุ 72 ปี หัวหน้ากลุ่มผู้สูงอายุผลิตข้าวควบ หมู่ที่ 2 ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา