หมู่ รส.ประจำ อ.ตากฟ้า จว.น.ว. ร้อย.รส.ที่ ๒ (ป.๔ พัน.๔) ร่วมกับ ปลัดอำเภอหัวหน้างานผู้รับผิดชอบศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ,จนท.ตำรวจ ,กำนัน,ผญบ.และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ม.๑ ต.หนองพิกุล ร่วมบูรณาการลงพื้นที่ในลักษณะ“ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่”

เมื่อวันที่ ๗ ธ.ค.๖๑ เวลา ๑๗๓๐ หมู่ รส.ประจำ อ.ตากฟ้า จว.น.ว. ร้อย.รส.ที่ ๒ (ป.๔ พัน.๔) ร่วมกับ ปลัดอำเภอหัวหน้างานผู้รับผิดชอบศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ,จนท.ตำรวจ ,กำนัน,ผญบ.และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ม.๑ ต.หนองพิกุล ร่วมบูรณาการลงพื้นที่ในลักษณะ“ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่” เพื่อรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ในพื้นที่ ม.๑ ต.หนองพิกุล ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวไม่มีเรื่องร้องเรียน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย