ปิดเมืองนรา รปภ.เข้มทางบกและอากาศให้ชาวนราและมาเลย์พร้อมใจปั่นไบค์อุ่นไอรัก

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

ปิดเมืองนรา รปภ.เข้มทางบกและอากาศให้ชาวนราและมาเลย์พร้อมใจปั่นไบค์อุ่นไอรัก

 

สำหรับบรรยากาศ Bike อุ่นไอรัก จากพื้นที่ จ.นราธิวาส ซึ่งเริ่มกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศในเวลา 15.00 น. มีผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ทั้งข้าราชการและประชาชนทุกสาขาอาชีพรวมทั้งชาวมาเลเซีย ได้พร้อมใจกันมาร่วมกิจกรรมกว่า 5,000 คน จากยอดลงทะเบียนจำนวน 7,306 คน ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชานุญาต ให้ปั่นจักรยานกิจกรรม BIKE อุ่นไอรัก เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพ และเสริมสร้างความรักความสามัคคีในครอบครัวและสังคม

 

โดยนายเอกรัฐ หลีเส็น ผวจ.นราธิวาส ได้เป็นประธานในการเปิดกรวยกระทงดอกไม้ หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถวายความเคารพ ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ภายในศาลากลาง จ.นราธิวาส ก่อนที่ขบวนจะเริ่มออกสตาร์ทจากภายในศาลากลาง จ.นราธิวาส มุ่งหน้าสู่จุดหมาย 9 สถานที่สิริมงคลของ จ.นราธิวาส ซึ่งมีระยะทางยาว 29 ก.ม.ซึ่งประกอบด้วย ศาลากลาง จ.นราธิวาส มุ่งหน้าสู่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ ศาลากลางหลังเก่า มัสยิดกลางประจำ จ.นราธิวาสหลังเก่า หอนาฬิกา มัสยิดกลางประจำ จ.นราธิวาส หลังใหม่ พลับพลาที่ประทับริมเขื่อนท่าพญาสาย พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วัดพิกุลทอง ก่อนที่จะวกกลับมาสิ้นสุดที่ศาลากลาง จ.นราธิวาส ซึ่งตลอดการปั้นกิจกรรม BIKE อุ่นไอรัก ไปตามถนนเส้นทางต่างๆ 9 สถานที่สิริมงคล มีประชาชนที่ไม่ได้ร่วมกิจกรรมได้ยืนให้กำลังใจตลอดเส้นทาง โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหาร รปภ.เข้มทั้งทางบกและทางอากาศ