จังหวัดปทุมธานี ร่วมกิจกรรม BIKE อุ่นไอรัก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”

จังหวัดปทุมธานี ร่วมกิจกรรม BIKE อุ่นไอรัก
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ในวันที่ 9 ธ.ค.61 ถึงวันที่ 19 ม.ค.62 และจัดกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” วันนี้(9 ธ.ค.61) เวลา 13.39 น. ที่ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นำส่วนราชการ พี่น้องประชาชน ชมรมปั่นจักรยาน ประมาณ 7,000 คน ร่วมปั่นจักรยาน bike อุ่นไอรัก
ส่วนการกำหนดเส้นทางการปั่นA 29.9 กม. โดยเส้นทางปั่นจักรยานฯ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี – แยกสันติสุข-วัดสุราษฎร์รังสรรค์และวัดสามัคคิยาราม-ที่ว่าการอำเภอสามโคก-แยกสันติสุข-ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี-แยกปทุมวิไล-แยกบ้านเอื้ออาทร บางคูวัด(กลับรถ)-แยกปทุมวิไล-ศาลหลักเมืองปทุมธานี-ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี” ที่ รวมระยะทาง 29.9 กิโลเมตร และเส้นทางการปั่น AA 7.9 กิโลเมตรโดยเส้นทางปั่นจักรยานฯ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี – แยกสันติสุข-หมู่บ้านกฤษณา-แยกสันติสุข-ซ.พัฒนาสัมพันธ์-เรือนแพขาว(กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์)-ร.ร.ปทุมวิไล-ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี รวมระยะทาง 7.9 กิโลเมตร

ศรีสุภา…ข่าว/ปทุมธานี