พ.อ.ประสาน แสงศิริรักษ์ รอง ผบ.กกล.รส.จว.ก.พ.และ กอ.รมน.จว.ก.พ. จัดกำลังพลสนับสนุนในการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม “bike อุ่นไอรัก” คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์

..บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ก.พ. ขอรายงานสถานการณ์และความเคลื่อนไหวในการจัดกิจกรรม ” bike อุ่นไอรัก ” คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ โดยเมื่อ 090800 ธ.ค. 61 พ.อ.ประสาน แสงศิริรักษ์ รอง ผบ.กกล.รส.จว.ก.พ.และ กอ.รมน.จว.ก.พ. จัดกำลังพลสนับสนุนในการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม “bike อุ่นไอรัก” คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ของจังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผวจ.กำแพงเพชร เป็นประธานฯ และมีขัาราชการ, หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน , ประชาชน , นักเรียน / นักศึกษา และจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมฯ ตามรายละเอียดดังนี้1. ยอดที่ลงทะเบียนไว้ 7,329 คน เดินทางมาร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 6,110 คน
2. เริ่มปล่อยขบวนจักรยาน (หัวขบวน) จากจุดเริ่มต้น หน้าศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชรเมื่อเวลา 1450 น.
3. เส้นทางที่กำหนดระยะทาง 29 กม. (โดยรอบเมืองกำแพงเพชร) จุดสิ้นสุด/จุดเส้นชัย หน้าศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร
4. หัวขบวนถึงเส้นชัยเมื่อเวลา 1700 น. และท้ายขบวนเข้าถึงเส้นชัยเวลา 1730 น.
5. ปิดกิจกรรม “bike อุ่นไอรัก” คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ของจังหวัดกำแพงเพชร เมื่อเวลา 1820 น.
6. สถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมฯ : ไม่ปรากฏ เหตุการณ์ทั่วไปปกติ
ผลการปฏิบัติเป้นไปด้วยความเรียบร้อย