ร้อยเอ็ดพรรคประชาภิวัฒน์วางใจ ไพรินทร์ สินธุไพร นั่งตัวแทนพรรคจังหวัด พร้อมเปิดตัวอดีตนายกเล็ก ทต.ธงธานี อภิชาติ รักพงษ์ สู้ศึกสนามใหญ่เขต2 พรรคประชาภิวัฒน์ ก้าวด้วยธรรม นำด้วยใจ

ร้อยเอ็ดพรรคประชาภิวัฒน์วางใจ ไพรินทร์ สินธุไพร นั่งตัวแทนพรรคจังหวัด พร้อมเปิดตัวอดีตนายกเล็ก ทต.ธงธานี อภิชาติ รักพงษ์ สู้ศึกสนามใหญ่เขต2 พรรคประชาภิวัฒน์ ก้าวด้วยธรรม นำด้วยใจ

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129–

พรรคประชาภิวัฒน์ ชื่อย่อ: ปชภ./PRA) พรรคประชาภิวัฒน์ ก้าวด้วยธรรม นำด้วยใจพรรคการเมืองที่ได้ยื่นจดจองชื่อพรรคต่อ คณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นลำดับที่ 14/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 มี พลตรี ไชยนาจ ญาติฉิมพลี เป็นผู้ยื่นคำร้องขอ ต่อมา กกต. ได้รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคประชาภิวัฒน์เป็นลำดับที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 และได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561 นาย สมเกียรติ ศรลัมพ์ อดีต ส.ว. นครสวรรค์ เป็นหัวหน้าพรรคและนาง นันทนา สงฆ์ประชา เป็นเลขาธิการพรรค (ปัจจุบัน)

วันนี้( 16 ธันวาคม 2561) เวลา 13.00 น. ณ บ้านเลขที่ 143/1 บ้านธวัชบุรี ต.ธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ํด ศูนย์ประสานงาน(ชั่วคราว)เขต2 พรรคประชาภิวัฒน์ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค พร้อมเลือกตั้งตัวแทนพรรคจังหวัดร้อยเอ็ด เตรียมลุยศึกสนามเลือกตั้งที่จะมาถึงในเร็ววันนี้ ซึ่งผลการเลือกตั้งเป็นไปตามคาด นายไพรินทร์ สินธุไพร ลูกพี่ลูกน้องนายนิสิต สินธุไพร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด นั่งกุมบังเหียนตัวแทนพรรคประชาภิวัฒน์จังหวัดร้อยเอ็ด โอกาสนี้ได้มีการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.ร้อยเอ็ดเขต2นายอภิชาติ รักพงษ์ (ทนายกบ) อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลธงธานี ต.ธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด ด้วย

โดยมีพลตรีไชยนาจ ญาติฉิมพลี รองหัวหน้าพรรคประชาภิวัฒน์ คนที่1 รศ.สยาม ดำปรีดา นายทะเบียนพรรคฯ นายสุระวุธ สัมพันธ์ เลขานุการฯ และว่าที่ผู้สมัครส.ส.ทั้ง7เขตเลือกตั้งพรรคประชาภิวัฒน์จังหวัดร้อยเอ็ด เดินทางมาร่วมประชุมและให้กำลังใจ พร้อมพบปะกับพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาสมัครสมาชิกพรรคฯ

ต่อมาพลตรีไชยนาจ ญาติฉิมพลี รองหัวหน้าพรรคประชาภิวัฒน์ คนที่1 ได้ลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาลตำบลธงธานี(ธวัชดินแดง) เพื่อแนะนำตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคฯทั้ง7เขตเลือกตั้ง โดยได้รับความสนใจ/กำลังใจ จากพ่อค้า-แม่ค้า ประชาชนที่มาจับจ่ายสินค้าภายในตลาดเป็นจำนวนมาก ระหว่างการเดินพบปะพี่น้องประชาชนในตลาดสดเทศบาลตำบลธงธานี(ธวัชดินแดง)

—-///—–
ภาพ-โกสิทธิ์ วันโพนทอง
ข่าว-สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129–