พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทรงศึกษาโครงการเกษตรอินทรีย์ สนามบินสุโขทัย

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทรงศึกษาโครงการเกษตรอินทรีย์ สนามบินสุโขทัย

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทรงศึกษาโครงการเกษตรอินทรีย์ สนามบินสุโขทัย

วันนี้(17 ธันวาคม 2561) เวลา 16.00 น.พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จฯ ทรงศึกษาโครงการเกษตรอินทรีย์ สนามบินสุโขทัย อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดย นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นำข้าราชการ เฝ้ารับเสด็จ
โครงการเกษตรอินทรีย์ ตั้งอยู่ในสนามบินสุโขทัย ภายในเนื้อที่ 2,000 ไร่ ในเขต 3 ตำบล คือ ท่าทอง คลองกระจง และย่านยาว อำเภอสวรรคโลก โครงการเกษตรอินทรีย์สนามบินสุโขทัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ PATA Gold Award 2012 ในประเภท Environment-Ecotourism เปิดทุกวันตั้งแต่ 08.00-17.00 น. (หยุดวันพุธ) มีบ้านท้องนา บ้านพักบรรยากาศดั้งเดิมแห่งวิถีชีวิตของคนไทย ไว้คอยบริการ ที่นี่มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตแบบพอเพียงกับกิจกรรมห้องเรียนกลางแจ้งที่น่าประทับใจ การปลูกข้าวในแปลงนาสาธิต และสาธิตการปรุงอาหารจากผลิตผลของโครงการฯที่ร้านครัวสุโข จากนั้นจะพาชมนาบัว บึงหงส์ ลานหมักปุ๋ยอินทรีย์ โรงสีข้าว โรงแยกเมล็ดข้าว เพื่อนำมาบรรจุและส่งไปขายตามสถานที่ต่างๆ

วิชัย สิทธิพันธ์ / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย 0556212286

%d bloggers like this: