วันพุธ ที่ 8 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายนายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้พบปะและชี้แจงรายละเอียดของโครงการประชุมการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP

วันนี้วันที่ (4 มกรา

Read more

นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานหน่วยรับการตรวจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ร้อยเอ็ด : เมืองเกิน

Read more

กกล.รส.จว.น.น. โดย พล.ต.ดุษิต ปุระเสาร์ ผบ.มทบ.๓๘ /ผบ.กกล.รส.จว.น.น. มอบหมายให้ พ.อ.นิรันดร์ชัย ทิพย์กาญจนกุล เสธ.มทบ.๓๘ /เสธ.กกล.รส.จว.น.น. พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับกำลังพล ๓ ฝ่าย จำนวน ๓๐ นาย เข้าตรวจพื้นที่เข้า เพื่อตรวจยึดไม้ของกลาง จำนวน ๒๘๐ แผ่น

๔ ม.ค.๖๒ ,๑๕๐๐ กกล.ร

Read more

พล.ต.ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.มทบ.39 มอบหมายให้ พ.อ. ชุติชัย อาทิตย์ หก.กกร.มทบ.39 นำชุดขุนภักดี39 จัดกิจกรรมสร้างปณิธานประเทศไทย

วันที่ 4 ม.ค.62 เวลา

Read more

พ.ท.วรัญชิต หลักหาญ ผบ.ร.4 พัน.2/ผบ.หน่วยรับผิดชอบอำเภอ เป็นผู้แทน ผบ.กกล.รส.จว.อ.น. ร่วมพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

เมื่อ 041300 ม.ค.62

Read more

พ.อ.รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ.ฉก.ทพ.๓๒ มอบหมายให้ ร.ท.เจษฎาวุธ วงษ์วัฒน์ ผบ.ร้อย.ทพ.๓๒๐๓ จัด กพ. ๖ นาย ร่วมกับ จนท.อบต.บ่อเกลือใต้, ผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่ และประชาชนจิตอาสา บ.ดงผาปูน ม.๘ ฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “โครงการเราทำความดี ด้วยหัวใจ”

– เมื่อ ๔ ม.ค.

Read more

พล.ต.ดุษิต ปุระเสาร์ ผบ.มทบ.๓๘ พร้อมด้วยคุณทัศนาพร ปุระเสาร์ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.มทบ.๓๘ และคุณสุภาพ สิริบรรสพ เลขาธิการศูนย์ประสานงานประชาคม จว.น.น./ อุปนายกสมาคมแม่บ้าน ทบ. พร้อมด้วยได้นำกำลังพล แม่บ้าน จิตอาสา ชุดครูฝาย ,กรม ทพ.๓๒ ,ม.๒ พัน.๑๐ , ม.๒ พัน.๑๕ และศูนย์ประสานงานประชาคม จว.น.น. จำนวน ๑๐๐ คน ร่วมกิจกรรม “ร่วมสร้างตลิ่งมีชีวิต”

๔ ม.ค.๖๒,๑๐๐๐ พล.ต.ด

Read more

พ.อ.บุญประสิทธิ์ มีสอาด รอง ผอ.รมน.จว.ส.ท./หน.ส่วนประสานงาน กกล.รส.จว.ส.ท. ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมและตรวจพื้นที่ในโอกาส นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ กำหนดติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย ตาก และเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9-10 ม.ค.62

วันนี้ 4 ม.ค. 62 ตั้

Read more

ตำรวจตชด.33เชียงใหม่กวาดล้างจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดจับกุมได้พร้อมยาบ้าจำนวน 4,600 เม็ด พร้อมอาวุธปืน

ตำรวจตชด.33เชียงใหม่

Read more

ตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่ รวบ 3 นักท่องเที่ยวจีน เป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน ภายใต้ปฏิบัติการ Operation X-ray Outlaw Foreigner นำตัวดำเนินคดี

ตรวจคนเข้าเมืองเชียง

Read more

ร้อยเอ็ดเหตุปีใหม่62เจ็ดวันสุดท้ายรวมตาย10สถิติตายลดลง3รายจากปีที่แล้วตาย 13 รายคปภ. เร่งจ่ายเงินคุ้มครอง6รายมีประกันเบื้องต้นรายละ3หมื่นบาทมี1รายได้3แสนบาท สมนึก บุญศรี/รายงาน/20817082129–

ร้อยเอ็ดเหตุปีใหม่62

Read more

หมู่ รส.๑ มว.รส.๑ ร้อย.รส.ที่ ๒ (อ.ศรีสำโรง จว.ส.ท.) ลงพื้นที่ช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้อาคารเรียน โรงเรียนบ้านดอนจันทร์ ม.๔ ต.บ้านไร่ ซึ่งเป็นอาคารไม้สองชั้น ได้รับความเสียหายทั้งหลัง

เมื่อ ๐๔๐๘๐๐ ม.ค. ๖๒

Read more

กอ.รมน.จังหวัด ก.พ.โดย พ.อ.วีรยุทธ กวยะปาณิก รองผอ. รมน.จังหวัด ก.พ.(ท),บก.กกล.รส.ก.พ.,พาณิชย์จังหวัด,สาธารณสุขจังหวัดฯฯลฯ ,ศูนย์ดำรงธรรม,กรมการค้าภายในชั่งตวงวัด,เทศบาลเมือง ก.พ.สื่อมวลชนและภาคประชาชน ออกเยี่ยมเยียนประชาชนผู้ประกอบอาชีพค้าขายรายย่อย

1.เมื่อ031900 ม.ค.62

Read more

สงขลา จ.สงขลาคลื่นลมยังคงมีกำลังแรงเพิ่มขึ้นและฝนตกต่อเนื่องจากและอิทธิพลของพายุโซนร้อนปาบึก เตรียมพร้อมอพยพประชาชนในพื้นที่ชายฝั่งทั้ง6 อำเภอ

สงขลา จ.สงขลาคลื่นลม

Read more

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือที่ 2 สนธิ ตร.แม่จัน เชียงราย สกัดยาบ้า 2 ล้านเม็ด ผู้ต้องหาหลบหนีหายในความมืด…

ศูนย์ป้องกันและปราบป

Read more

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม การลงพื้นที่ของคณะอนุกรรมการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยมยั่งยืนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันนี้ (3 มกราคม 256

Read more

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุม การประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง”

วันพฤหัสบดี ที่ื3 มก

Read more

” ยึดอีก ” ศูนย์ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือที่ 2 สนธิ ตร.แม่จัน เชียงราย สกัดยาบ้ากว่า 2,000,000 เม็ด ผู้ต้องหาชิ่งหลบหนีในความมืด…

” ยึดอีก &#822

Read more