สงขลา จ.สงขลาคลื่นลมยังคงมีกำลังแรงเพิ่มขึ้นและฝนตกต่อเนื่องจากและอิทธิพลของพายุโซนร้อนปาบึก เตรียมพร้อมอพยพประชาชนในพื้นที่ชายฝั่งทั้ง6 อำเภอ

สงขลา จ.สงขลาคลื่นลมยังคงมีกำลังแรงเพิ่มขึ้นและฝนตกต่อเนื่องจากและอิทธิพลของพายุโซนร้อนปาบึก เตรียมพร้อมอพยพประชาชนในพื้นที่ชายฝั่งทั้ง6 อำเภอ

สงขลา จ.สงขลาคลื่นลมยังคงมีกำลังแรงเพิ่มขึ้นและฝนตกต่อเนื่องจากและอิทธิพลของพายุโซนร้อนปาบึก เตรียมพร้อมอพยพประชาชนในพื้นที่ชายฝั่งทั้ง6 อำเภอ24 ชั่วโมง โดยเริ่มอพยพแล้ว3 อำเภอราว300 คนโดยเฉพาะอ.ระโนด ได้รับผลกระทบหนักสุด เนื่องจากเป็นพื้นที่เชื่อมต่อกับจ.นครศรีธรรมราช ที่คาดการณ์ว่าพายุจะขึ้นฝั่งในช่วงเย็นวันนี้ ในขณะที่โรงเรียนในพื้นเสี่ยงรวมทั้งมหาวิทยาลัยหยุดเรียนประมาณ 300 แห่ง

 

ที่จ.สงขลา ในวันนี้สภาพคลื่นลมบริเวณชายฝั่งยังคงมีกำลังแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของพายุปาบึกที่กำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่อ่าวไทยรวมทั้งมีฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืน
โดยพื้นที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดคือ6 อำเภอชายฝั่งอ่าวไทย ตั้งแต่อ.ระโนด สทิงพระ สิงหนคร เมือง จะนะ และอ.เทพา ส่งผลให้ขณะนี้มีการอพยพชาวบ้านที่อยู่ติดริมทะเลแล้วรวม 3 อำเภอทั้งอ.ระโนด สทิงพระ และอ.เทพา มากกว่า 300 คนไปอาศัยอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวที่แต่พื้นที่จัดขึ้น ส่วนที่เหลือยังเฝ้าติดตามสถานการณ์เพื่อเตรียมพร้อมอพยพตลอด24 ชั่วโมง 

โดยในส่วนของจ.สงขลา สถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงและหนักสุดขณะนี้คือ อ.ระโนด เนื่องจากเป็นพื้นที่รอยต่อกับจ.นครศรีธรรมที่คาดการณ์พายุจะขึ้นฝั่งในช่วงเย็นของวันนี้ซึ่งมีคลื่นแรงมากและฝนตกหนัก
และไม่เฉพาะผลกระทบกับชาวบ้านเท่านั้นในวันนี้โรงเรียนในพื้นที่เสี่ยงติดชายทะเลที่อยู่ในสังกัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต1และเขต3 ประมาณ 300 แห่งต้องหยุดเรียนชั่วคราวราวมทั้งมหาวิทยาลัยด้วยเช่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมหาวิทยาลัยทักษิณ รวมถึงโรงเรียนในสังกัดของสำนักงานการศึกษาเอกชน

 

ภาพ/ข่าว มณีรัตน์ แก้ววิเชียร ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสงขลา

%d bloggers like this: