วันพุธ ที่ 8 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

กองพลทหารราบที่7 ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ จัดนิทรรศการโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีเอ๊กตร้า

กองพลทหารราบที่7 ร่ว

Read more

บก.ควบคุม กกล.รส.จว.พ.จ. โดย ชป.มวลชน อ.ทับคล้อ กลุ่มป่าชุมชน บ.เขาโล้น , ประชาชนจิตอาสา พร้อมด้วย กพ.ทหารจากหน่วย ป.21 พัน.30 กรอกกระสอบทรายเพื่อเตรียมสร้างฝายมีชีวิต

เมื่อวันที่ 09 ม.ค.6

Read more

มว.รส.ที่ ๒ ร้อย.รส.ที่ ๒ (ร.๔พัน.๒ ) อ.ลานสักจ.อุทัยธานี ร่วมกับ นายอาคม แย้มนวล นายอำเภอลานสัก ,พ.ท. วรัญชิต หลักหาญ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๔ ,เจ้าหน้าที่ ปกครอง อ.ลานสัก ปลัด อบต.ประดู่ยืน ,กำลังพล ร.๔ พัน.๒ จำนวน ๒๐ นาย

เมื่อ ๐๙๑๐๐๐ ม.ค ๖๒

Read more

ร้อยเอ็ดการเคหะแห่งชาติติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์และเสริมสมรรถนะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการด้านที่อยู่อาศัย3จว.ชุมชนแออัดร้อยเอ็ดจัดการที่อยู่ได้200ยูนิตพร้อมช่วยเหลือเรื่องการเงิน /สมนึก บุญศรี/รายงาน/0817082129–

ร้อยเอ็ดการเคหะแห่งช

Read more

ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. มทบ.33 ได้ร่วมบริจาคสิ่งของบริโภค และน้ำดื่ม พร้อมทั้งมอบเงินเพื่อนำไปซื้อของบริโภคเพื่อบริจาคสู่ภาคใต้จำนวน 10,000 บาท

เมื่อ 091500 ม.ค.62

Read more

แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมอ่างเก็บน้ำตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ตามรอยพ่อ ตำบลทรงธรรม และพิธีรับมอบกิ่งพันธุ์ไม้ผลพระราชทาน จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นป

Read more

นายแพทย์ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ มอบหมายให้ นายแพทย์อภิชาต วิสิทธิ์วงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ร่วมให้การต้อนรับว่าที่ร้อยตรีปรีชา พลับน้อย นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

วันที่ 9 มกราคม 2562

Read more

สดร. ชวนน้อง ๆ มาสนุกกับกิจกรรมดาราศาสตร์ในวันเด็กแห่งชาติ 2562 ยกขบวนสร้างความสุข 6 แห่งทั่วประเทศ

สถาบันวิจัยดาราศาสตร

Read more

โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจำลองสัญจร) ครั้งที่ 7/2562

วันที่ 9 มกราคม 2562

Read more

ร่วมเป็นเกียรติและมอบรางวัลแก่เยาวชนที่ชนะการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ในโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทย หัวข้อ “ชาวต่างชาติกับการอนุรักษ์วิถีชุมชน”

วันที่ 8 มกราคม 2562

Read more

นางสุภาพร ถิ่นวัฒนากุล ประธานคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน และคณะ ยื่นหนังสือต่อนางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ รองเลขาธิการวุฒิสภา

วันที่ 9 มกราคม 2562

Read more

ผู้ว่าฯนราธิวาสขานรับนโยบายรัฐบาลเปิดกิจกรรม kick off แผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง “ เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยให้เกิดผลอย่างเป็นเป็นรูปธรรม

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นู

Read more

ชุด ชป.กร.กองพัน (ขุนอาสา302) ม.พัน.9 พล.ร.4 จำนวน 6 นาย (น.1 , ส.5) โดยมี ร.ต.ทรงพล ด้วงภู่ เป็น หน.ชุด จัดเวทีแสดงเพื่อเผยแพร่สร้างการรับรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกองทัพบก

เมื่อวันพุธที่ 9 ม.ค

Read more

ร้อย.รส.ที่ ๒ กกล.รส.จว.ต.ก.(อ.ท่าสองยาง) โดยร้อย.ทพ.๓๕๐๖ ร่วมกับส่วนราชการภาครัฐ, ภาคเอกชน, นายก อบต.แม่วะหลวง, กำนัน ต.แม่วะหลวง, ผู้นำชุมชนและราษฎรจิตอาสา บ.แม่ตะปู จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

เมื่อ ๘ ม.ค.๖๑, ๑๐๓๐

Read more

กองทัพภาคที่ 3 โดย พล.ร.4 ร้อย.รส.ที่ 1 มว.รส.ที่ 1 หมู่ รส.ที่ 2 อ.ลานกระบือ (ร.4 พัน.3) ร่วมกับ กอ.รมน.จว.ก.พ. พร้อมด้วย ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น, จนท.อบต.โนนพลวง, อสม.ต.โนนพลวง คณะครู นักเรียน รร.ไทยรัฐวิทยา 16 และประชาชนจิตอาสา ต.โนนพลวง ร่วมกิจกรรมเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

เมื่อ 9 ม.ค.62,0830

Read more

กลุ่มเกษตรรวมใจสปร. บริจาคข้าวสาร จำนวน 300 กิโลกรัม พร้อมไข่ไก่ ให้โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เพื่อประกอบอาหารให้ผู้ป่วย โดยมีนางกัลยาภัสร์ สันติผลธรรม หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปรับมอบ

วันที่ 9 มกราคม 2562

Read more

ชุดปฎิบัติการกิจการพลเรือน กองพล ( ขุนศึก ๓๑) โดย มณฑลทหารบกที่ ๓๑ ร่วมกับ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครสวรรค์ และอำนวยการ รักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดนครสวรรค์ ได้บรรยายประวัติศาสตร์ วีรกรรมความเสียสละของพระมหากษัตริย์ไทย

เมื่อวันที่ ๘ มกราคม

Read more

ฉก.ทพ.๓๑ โดย ร้อย ทพ.๓๑๐๑ จัด กพ. ๑ ชป.ร่วมกับราษฎร บ้านส้าน ม.๑ ต.ครึ่ง อ.เชียงของฯระบายน้ำ้จากลำห้วยส้าน ซึ่งไหลป่าบ่าลงมาท่วมบ้านเรือน จำนวน ๔ หลัง

เมื่อ ๘ ธ.ค.๖๒,๑๔๓๐

Read more

นายสมพงษ์ มากมณี ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช​ ในฐานะเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับสถานีกาชาดสิรินธรและสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ร่วมมอบ “ชุดธารน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัย”

วันพุธที่​ 9 ม.ค.​ 2

Read more

พ.อ.บรรจง คะวงศ์ดอน หก.กกร.มทบ.๓๒ (๒A๐๙๕) นำ กพ. มทบ.๓๒ และ รด.จิตอาสา ร่วมกับส่วนราชการ และประชาชนพื้นที่ จว.ลป. ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง”

จิตอาสา ๙๐๔รุ่นที่๒/

Read more

พ.อ.เพิ่มศักดิ์ ประเสริฐศรี ผบ.กกล.รส.จว.อ.น. ร่วมกับ หน.ส่วนราชการ, ผู้นำท้องถิ่น และ นักเรียน/ประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม Kick off รณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง”

เมื่อ 090830 ม.ค. 62

Read more

ร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมเดินรณรงค์แยกก่อนทิ้งให้ครัวเรือนลดปริมาณขยะโดยใช้หลักการใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ สร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมการลดขยะต้นทางผู้ว่าย้ำขยะกองขยะที่มีปัญหาจะสามารถดำเนินการให้เสร็จในเร็ววัน /สมนึก บุญศรี/รายงาน/0817082129–

ร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมเด

Read more

ร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมเดินรณรงค์แยกก่อนทิ้งให้ครัวเรือนลดปริมาณขยะโดยใช้หลักการใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ สร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมการลดขยะต้นทางผู้ว่าย้ำขยะกองขยะที่มีปัญหาจะสามารถดำเนินการให้เสร็จในเร็ววัน

ร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมเด

Read more

แม่ทัพน้อยที่ 3 ติดตามการดำเนินงานศูนย์อำนวยการป้องกันไฟป่าและหมอกควันระดับภาคส่วนหน้า ที่จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์ไฟป่า KICK OFF ในพื้นที่ 9 จังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562

แม่ทัพน้อยที่ 3 ติดต

Read more

ร.อ.สาธิต สุขสวัสดิ์ ผบ.ร้อย ร.711 มอบหมายให้ มว.ปล.ที่ 1 (ฐานฯ นาป่าแปก) นำโดย ร.ต.จักรพงศ์ กรองบริสุทธิ์ ผบ.ฐานฯ ร่วมกับข้าราชการพลเรือน และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน บ.กุงไม้สัก ร่วมกันจัดกิจกรรม ชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่

– เมื่อ 071900

Read more

กกล.รส.จว.อ.ต. โดย พ.อ.กฤษฎา ถาวรวัตร์ หก.กยก.มทบ.๓๕ ผู้รับผิดชอบระดับอำเภอ มอบหมายให้ ชป.ประจำอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ร่วมกับ อำเภอเมือง และจิตอาสาในพื้นที่ ต.ถ้ำฉลอง จัดกิจกรรม จิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

มื่อ ๐๘๐๙๐๐ ม.ค.๖๒ ก

Read more

ศบภ.มทบ.๓๘ ร่วมกับหน่วยทหารในพื้นที่ ประกอบด้วย มทบ.๓๘ , ม.๒ พัน.๑๐ ,ม.๒ พัน.๑๕ และ กรม ทพ.๓๒ นำโดย พล.ต.ดุษิต ปุระเสาร์ ผบ.มทบ.๓๘/ผอ.ศบภ.มทบ.๓๘ ร่วมเปิดศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติพายุปาบึก “รวมน้ำใจชาวน่านช่วยเหลือชาวใต้”

๘ ม.ค.๖๒ ศบภ.มทบ.๓๘

Read more

ร้อยเอ็ด-สนช. พบประชาชน ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ที่ จังหวัดร้อยเอ็ด ติดตามการดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 23 สายร้อยเอ็ด-ยโสธร และการก่อสร้าง LANDMARK ประชารัฐ อ่างเก็บน้ำธวัชชัย

ร้อยเอ็ด-สนช. พบประช

Read more

ร่วมให้การต้อนรับนายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการเตรียมการดำเนินโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน

วันนี้ (8 มกราคม 256

Read more

พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด”เปิด”การสัมมนาการส่งเสริมสร้างกระแส เพิ่มการตระหนักรู้คุณประโยชน์ของเกษตรอินทรีย์และสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI ทุ่งกุลาร้องไห้ กว่า 9 แสนไร่

พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ

Read more

ร้อยเอ็ดนายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยคณะโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด /สมนึก บุญศรี/รายงาน/0817082129–

ร้อยเอ็ดนายพีระศักดิ

Read more