ร้อยเอ็ด-สนช. พบประชาชน ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ที่ จังหวัดร้อยเอ็ด ติดตามการดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 23 สายร้อยเอ็ด-ยโสธร และการก่อสร้าง LANDMARK ประชารัฐ อ่างเก็บน้ำธวัชชัย

ร้อยเอ็ด-สนช. พบประชาชน ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ที่ จังหวัดร้อยเอ็ด ติดตามการดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 23 สายร้อยเอ็ด-ยโสธร และการก่อสร้าง LANDMARK ประชารัฐ อ่างเก็บน้ำธวัชชัย

ร้อยเอ็ด-สนช. พบประชาชน ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ที่ จังหวัดร้อยเอ็ด ติดตามการดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 23 สายร้อยเอ็ด-ยโสธร และการก่อสร้าง LANDMARK ประชารัฐ อ่างเก็บน้ำธวัชชัย เมื่อเวลา 14.00 น . วันที่ 8 มกราคม 2562 นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการเตรียมการดำเนินโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ติดตามความคืบหน้าการดาเนินโครงการก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 23 สายร้อยเอ็ด-ยโสธร ตอน 1 และการก่อสร้างแลนด์มาร์คประชารัฐ อ่างเก็บน้ำธวัชชัย โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่นและประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ 

ทั้งนี้ คณะฯ ได้ติดตามความคืบหน้าการดาเนินโครงการก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 23 สายร้อยเอ็ด-ยโสธร ตอน 1 ในพื้นที่ ต.อุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี ซึ่งปัจจุบันทางหลวงหมายเลข 23 ดังกล่าว มีผู้ใช้รถใช้ถนนที่ใช้เส้นทางสายนี้มีปริมาณที่เพิ่มขึ้นและหนาแน่นมาก ทำให้เกิดปัญหาจราจรติดขัด กรมทางหลวงได้ทำการก่อสร้างขยายช่องทางจราจร 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร จาก กม. 142 + 412 ถึง กม. 175 + 500 ระยะทางยาวประมาณ 33.088 กิโล

เมตร พร้อมก่อสร้างสถานที่ก่อสร้าง จุดพักรถ บริเวณทางหลวงหมายเลข 23 กิโลเมตรที่ 124+400 ด้านขวาของทาง ซึ่งจะมีสิ่งก่อสร้าง ประกอบด้วยสถานีตรวจสอบน้ำหนัก 1 แห่ง อาคารศาลาและห้องน้ำ ที่จอดรถส่วนบุคคล จานวน 102 ช่อง ที่จอดรถบรรทุก จำนวน 38 ช่อง และเป็นการเปิดช่องทางในการเจริญเติบโตทางธุรกิจ อีกแห่งหนึ่งบนเส้นทางสายนี้ ซึ่งแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด คาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งโครงการฯ ภายในปี 2564 นี้

หลังจากนั้น ได้เดินทาง ตรวจเยี่ยมการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำธวัชชัย ซึ่งเป็น LAND MARK แห่งใหม่ ของจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นการก่อสร้างในรูปแบบประชารัฐ ที่ ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี รับฟังผลการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานและ แนวทางการแก้ไข ซึ่งขณะนี้ สิ่งก่อสร้างถาวรวัตถุ ได้แล้วเสร็จหลายอย่าง อาทิ สะพานเชื่อมระหว่างฝั่งอ่างเก็บน้ำกับเกาะกลางน้ำ ขันหมากเบ็ง หรือ บันหมากเบญ ก็เรียก และขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างพญาพญาศรีอาริยเมตตาโยนาคราช เป็นองค์พญานาคที่ใหญ่ที่สุดในโลก ลักษณะของพญานาคนอนขด ตัวยาวและชูลำคอสูงสง่า หันไปทางแม่น้ำเบื้องล่าง ลำตัวยาว 179 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.29 เมตร สูงประมาณ 27 เมตร และกำหนดจัดงาน พิธีมหาพุทธาภิเษก บวงสรวงบรรจุองค์พญาศรีอาริยเมตตาโยนาคราช พร้อมทั้งวัตถุมงคล 108 บรรจุภายในเศียรองค์พญานาค ในวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 ขึ้น 13 ค่ำเดือน 2 ปีกุน ตั้งแต่ เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

)))))))))))))))))))((((((
ศรีไพร ทูลธรรม
ผู้สื่อข่าวจังหวัดร้อยเอ็ด/รายงาน

%d bloggers like this: